Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Waarom moest de kastanje in de Dorpsstraat worden gekapt?

BATHMEN – De paardenkastanje aan de Dorpsstraat met daarin het beeldje van Belcampo is deze winter gekapt. De boom was ernstig verzwakt en vormde daardoor een risico voor de omgeving. Tijdens de informatie bijeenkomst op donderdag 22 februari hebben de gemeente, Het Groenbedrijf en mycoloog dhr. G.J. Keizer uitgelegd wat er met de boom aan de hand was en waarom deze gekapt moest worden.Bij de visuele boomveiligheidscontrole, die Het Groenbedrijf elke drie jaar uitvoert bij alle gemeentebomen, is geconstateerd dat deze boom ziekteverschijnselen vertoonde. De gemeente heeft een externe deskundige gevraagd de boom nader te onderzoeken.

Uit dat onderzoek bleek dat de boom was aangetast door de paardenkastanjebloedingsziekte, een bacteriële infectie die paardenkastanjes ernstige verzwakt en waar geen remedie voor is. Zoals alle paardenkastanjes in Nederland was de boom ook aangetast door de paardenkastanjemineermot. De rups van deze vlinder eet al het bladgroen tussen de nerven van de bladeren weg, waardoor de fotosynthese stagneert en paardenkastanjes al in augustus eruit zien alsof het herfst is, met bruin verschrompeld blad.

Beide aantastingen verzwakken de boom. Helaas zijn beide ziektebeelden de laatste jaren volop in paardenkastanjes aanwezig en zorgen in het gehele land voor sterfte onder paardenkastanjes.

Door deze ziektes is de boom erg vatbaar voor aantasting door parasitaire en houtafbrekende schimmels. De weerstand van de boom is laag waardoor verschillende zwammen snel vat krijgen op de boom. De echte honingzwam was al begonnen met het ‘opvreten’ van het gezonde kernhout en had de stabiliteitswortels van de boom ernstig aangetast. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie. Helaas zat er niets anders op dan de boom te vellen. We hebben de laatst jaren helaas meerdere paardenkastanjes met vergelijkbare problemen moeten kappen.

Het beeldje van Belcampo is door Het Groenbedrijf tijdelijk opgeslagen en in overleg met een klankbordgroep van drie betrokken Bathmenaren wordt naar een geschikte nieuwe plek gezocht.

Voor de gekapte boom wordt een nieuwe boom aangeplant. Dit zal een bruine beuk worden die uit kan groeien tot een monumentaal exemplaar en minder vatbaar is voor ziekten en plagen als gevolg van klimaatveranderingen.

 

Gemeente Deventer,

Marcel Wenker,

senior-adviseur groenbeheer.