Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Waarom moest die majestueuze kastanje vallen?

Door: Barend Breukink

BATHMEN – Zo’n 15 jaar geleden maakten we ons in Bathmen redelijk druk over de gemeentelijke herindeling. Het idee bestond dat er mogelijkheden waren om een plattelandsgemeente te vormen, we stonden in Zwolle letterlijk op de barricaden, maar uiteindelijk was het ijdele hoop. Als een soort schrale troost besloten we van het laatste actiegeld onszelf een  dorpsbeeldje te geven, dit ter herinnering aan ons zelfstandig verleden. Het werd ‘de dorpsdokter’.  De beroemdste van onze vele dorpsdokters was Belcampo  die de gewoonte had te bivakkeren in een boom achter de voormalige Rabobank. Hij zat daar te schrijven, na te denken of beide. Daarom werd het beeldje van de dorpsdokter geplaatst  in de meest karakteristieke boom van Bathmens dorpskern. De geweldige kastanje in de Dorpsstraat bij het oorlogsmonument. Deze boom is j.l.  donderdag geveld door een groenbedrijf in opdracht van de gemeente. De stam was dik, wel anderhalve meter in diameter, het kernhout gezond, wit en stevig. De boom was op geringe hoogte al veel vertakt waardoor de kruin relatief licht was. Gevaar voor vallende takken was er hierdoor niet. Die boom had nog wel 50 jaar probleemloos kunnen staan, foto’s zijn er inmiddels al te over van het gevelde hout waar de vitaliteit van afstraalt. Geen inrotting, nergens een scheur te zien. Kortom een kanjer van een boom. Nu is het een bekend gegeven dat kastanjes last hebben van schimmels en ook deze boom was er niet geheel vrij van. Hij stond relatief kort in het blad en bloeide wel mooi maar niet zo lang. Over schimmels kan een kastanje heen groeien, absoluut geen reden om zo’n boom neer te halen. Bovendien zijn er behandelmethodes. Nog niet zo lang geleden haalden we een boomchirurg bij zo’n boom, maar tegenwoordig komt de motorkettingzaagbrigade aansnellen, een verkeersbord op de Dorpsstraat en een halve dag later is er al geen boom meer.

Ook in tijden zonder blad had de kastanje een kenmerkend mooi silhouet, want de Dorpsstraat is één van onze mooiste straten. Alle bomen daar doen er toe, vooral deze. (Ter zijde: kan iemand ook eens nadenken over de bomen in de Rabotuin want daar is de klimop al aardig bezig de bestaande bomen te verstikken)

De boom met zijn beeldje werd in vele rondwandel en fietsroutes genoemd als herkenningspunt, maar de boom is nu weg. De routes, aanwijzingen en het drukwerk zijn nu waardeloos. Denkt iemand hier over na? Ja Géke Veldwachter, betrokken als altijd, maar ook de verantwoordelijke boomvellers? Hoe hadden we dit allemaal kunnen voorkomen, vraag je je te laat af. Was er een kapvergunning en werd daar melding van gemaakt? Naspeuringen in de vele huis aan huisbladen heeft nog geen gemeentelijke mededeling met de mogelijkheid tot bezwaar maken opgeleverd.

En hoe verder? Wordt het goede voorbeeld van de huidige bewoners van het Westerhuis, die enkele grote bijna volwassen moeraseiken op het plein heeft laten aanplanten gevolgd door de gemeente? Ook de gemeente zal een herplantplicht hebben, maar waar komen ze mee aanzetten? Toch niet met zo’n drie vierjarige  spriet met een diameter van 5 centimeter op borsthoogte? Hoe dan ook het Belcampo beeld zal er niet in kunnen, maar waar blijft ons beeldje? Beelden hebben geen eeuwigheidswaarde, maar 15 jaar voor de schepping van Theo Schreurs is wel erg kort. Otto Westra die namens de Oudheidkundige kring aanwezig was heeft de man in de hoogwerker gevraagd wat er met het beeldje ging gebeuren. Hij wist wel waar het naar toe ging zei hij, zonder verder een bestemming te noemen. Het zal voorlopig wel op de gemeentewerf terecht komen.

Vragen genoeg, en die zouden aan de verantwoordelijk wethouder gesteld moeten worden. De komende gemeenteraadsvergadering biedt hiertoe een betrokken gemeenteraadslid wellicht de mogelijkheid. Het zou goed zijn wanneer dit soort zaken niet zomaar ongemerkt kunnen passeren.