Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Warenmarkt verhuist

naar de Brink

BATHMEN – De Gemeente Deventer is voornemens de standplaatsen die op dinsdag en woensdag worden ingenomen, evenals de zaterdagwarenmarkt in Bathmen, definitief te verhuizen naar een nieuwe locatie.

De nieuwe locatie is gesitueerd aan de Brink en betreft de parkeerstrook aan de oostzijde van de Brink, tussen de Schoolstraat en de Veldkamplaan.

De markt verhuist naar de Brink in verband met de bouw van een bibliotheek aan de Schoolstraat in de tweede helft van dit jaar. Het Inrichtingsplan voor de Bathmense markt moet vanwege deze nieuwe permanente locatie  aangepast worden en u kunt in deze procedure tot het aanpassen van het Inrichtingsplan een zienswijze geven. De marktdagen en tijden zullen ongewijzigd blijven.

Met de marktondernemers zijn inmiddels gesprekken gevoerd over het onderbrengen van de markt op de Brinklocatie.

Vanaf zaterdag 2 mei 2015 hebben de marktondernemers voor het eerst hun nieuwe standplaats ingenomen vanwege de tijdelijke verplaatsing in verband met een evenement.

Het ontwerp Inrichtingsplan voor de Brinkmarkt (met bijlagen) ligt gedurende twee weken ter inzage bij Publiekszaken Vergunningen, Leeuwenbrug 81 en in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Voor de openingstijden raadpleeg ‘bezoeklocaties’ op www.deventer.nl/contact

Een ieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht in de periode 12-25 juni een zienswijze geven. U stuurt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U kunt uw zienswijze binnen de hiervoor genoemde termijn ook indienen via het digitaal loket op www.deventer.nl