Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wat zou Bathmen zijn zonder Cultuurhuus Braakhekke?

Door Evert van de Weg

BATHMEN – Iedereen in Bathmen, maar ook ver daar buiten, kent het Cultuurhuus Braakhekke. Elke dag (maar nu even niet…) vinden er wel activiteiten plaats. Het dagelijks geopende Infopunt is belangrijk voor toeristen en iedereen die even informatie zoekt over Bathmen. Tientallen verenigingen en clubs bevolken de diverse prima uitgeruste zalen overdag en ’s avonds voor vergaderingen, bridgewedstrijden, filmvoorstellingen, toneel- en cabaretvoorstellingen, cursussen, concerten, kledingbeurzen en nog veel meer. Talloze ouderen rekenen gewoon op hun inloopochtend, hun ochtendje koersbal, gezamenlijk eten en zo meer. Kortom, het Cultuurhuus Braakhekke is het culturele en sociale hart van Bathmen. Hoe heeft het die status bereikt?

In 1955 vraagt Evert Jan Braakhekke, telg uit de familie Braakhekke die al sinds 1898 een café runt naast hun drankwinkeltje, bij de gemeente vergunning om Zaal Braakhekke te bouwen. Daar worden dan vervolgens ontelbare feesten en partijen, maar ook vergaderingen en andere activiteiten gehouden. Veel later komt Zaal Braakhekke in bezit van de gemeente. In 2008 wordt de Stichting Cultuurhuus Braakhekke opgericht, met ondersteuning van de gemeente Deventer,  en in datzelfde jaar wordt het grondig gerenoveerde complex geopend. Hanny Biemolt wordt al snel de manager van het Cultuurhuus en in nauwe samenwerking met het actieve bestuur van de Stichting worden er voortdurend nieuwe activiteiten ondernomen. De hoeveelheid vrijwilligers die meehelpt bij het runnen van het Cultuurhuus is indrukwekkend.

 

Het Cultuurhuus is hard toe aan een verbouwing en heeft nog een beetje geld nodig

Na 12.5 jaar (eigenlijk tijd voor een feestje…) is het nu tijd dat de accommodatie wordt aangepast. Manager Hanny Biemolt: “Ook al omdat een deel van onze doelgroep veroudert, moeten we wat doen aan de toegankelijkheid van ons gebouw. Sommige bezoekers komen met rolstoelen, rollators of scootmobielen en dat werkt niet bij onze huidige ingang. Straks schuiven onze toegangsdeuren automatisch open en dicht.” De voorzitter van het bestuur van de Stichting Cultuurhuus Braakhekke Johan Kippers voegt hieraan toe: “Een andere reden om te gaan verbouwen is dat we gewoon ruimte tekort komen bij goed bezochte voorstellingen. Soms moeten we zelfs een tent aan de foyer aanbouwen, zoals bij voorbeeld bij de voorstellingen van de Battumse Revue. Straks gaat de garderobe naar de nieuwe aanbouw die er bij komt aan de voorkant en dan kunnen we de ruimte van de huidige garderobe bij de foyer trekken.” Het bestuur is hard aan het werk gegaan om de financiering en de bouwvergunning rond te krijgen. Johan Kippers: “Inmiddels hebben we de bouwvergunning bijna rond, bouwbedrijf Herman Veldwachter uit Bathmen is klaar voor de klus en we hebben een groot deel van de financiering rond. De gemeente Deventer stond heel positief tegenover de plannen en van hen kregen we zelfs meer geld dan we gevraagd hadden.  Bij de provincie vielen we na vele pogingen net overal buiten. We hebben wel van de Rabobank en ook van veel fondsen toezeggingen binnen gekregen, Maar we hadden toch nog een gat van zo’n 30.000 Euro.” Het bestuur bedacht een wat bijzondere vorm om het resterende geld van de Bathmense bevolking te lenen, namelijk een obligatielening.

 

Johan Kippers: “We vragen van de gebruikers van het Cultuurhuus en de inwoners van Bathmen ons 100 Euro te lenen, waarvoor zij dan een schuldbekentenis ofwel obligatie van ons krijgen. Vanaf 2025 wordt een tiende van de deelnemers uitgeloot en die krijgen hun inleg terug, zodat het de deelnemers per saldo niets hoeft te kosten. Daarnaast gaan we elk jaar gratis toegangskaarten voor voorstellingen onder de deelnemers verloten.”

 

In de afgelopen weken zijn zo’n 2000 brochures over deze aparte manier om het laatste stukje financiering rond te krijgen door heel Bathmen verspreid en daar is al door meer dan 100 deelnemers positief op gereageerd. Hanny Biemolt: “We zouden heel graag dat laatste gat willen dichten door nog meer deelnemers aan onze lening te kunnen inschrijven. Overigens, mensen kunnen ook gewoon die 100 Euro doneren, als ze dat liever willen op ons speciale rekeningnummer NL03 RABO 0352 3841 23 ten name van Stichting Cultuurhuus Bathmen. En mecenassen die ons in één keer uit de zorgen willen helpen zijn ook welkom…We willen heel graag ons steeds groter wordende publiek van een nog mooier Cultuurhuus gebruik laten maken.”