Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Werkgroep Herinrichting Brink voortvarend aan de slag

BATHMEN – De werkgroep Herinrichting Brink Bathmen is na de laatste openbare bijeenkomst in oktober voortvarend aan de slag gegaan met alle input. Er zijn verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd en op dit moment onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden voor subsidies. Om ervoor te zorgen dat zaken professioneel opgepakt worden, is ondersteuning ingeroepen van de KNMH Foundation.Aan drie bedrijven is gevraagd een vlekkenplan op basis van alle input te maken. In plaats van 11 april, zoals eerder aangegeven, is 8 april a.s. een bijeenkomst voor belangstellenden, belanghebbenden en omwonenden. Dan kunt u uit drie vlekkenplannen het voor u meest aansprekende kiezen.

 

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

De KNHM, voorheen ook wel in de volksmond de Heidemij genoemd, is een vereniging die kosteloos ingeschakeld kan worden voor vraagstukken op het gebied van verbetering van de leefomgeving. ,,Het voordeel van de KNHM is dat ze onafhankelijk zijn”, zegt Jackie van Beek namens de werkgroep. ,,Ze hebben kennis en expertise in huis en zijn niet afhankelijk van subsidies, fondsen of overheden. We zijn blij met hun deskundige ondersteuning in de personen van Yvonne Rosloot en Gerard Klein.”

 

Bijeenkomst 8 april met presentatie vlekkenplannen

Op basis van een uitvraag bij drie adviesbureaus met ook uitvoerende afdelingen heeft de werkgroep één bureau uitgekozen. Het betreffende bureau gaat op basis van de wensen die door u als belanghebbenden kenbaar zijn gemaakt een drietal schetsen maken. Deze schetsen worden aan u op 8 april gepresenteerd en na afloop is de werkgroep erg benieuwd welk plan u het meest aanspreekt. Op basis van dat meest gekozen plan, aangevuld met wensen die wellicht niet opgenomen waren maar wel erg welkom zijn, zal het bureau vervolgens een totaal inrichtingsplan maken dat de werkgroep wil gaan gebruiken om uiteindelijk een prachtige toekomstbestendige heringerichte Brink in Bathmen te krijgen.

 

Contact

Een uitnodiging voor 8 april volgt over enkele weken. De werkgroep vindt het belangrijk om ook in deze tussenperiode in contact te blijven met alle belangstellenden en belanghebbenden. U kunt hen met vragen en suggesties bereiken via planbrink@bathmen.nl