Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wethouder Robin Hartogh Heys reikt certificaten uit

Wethouder Robin Hartogh Heys

BATHMEN – Dagelijks met het Team aan de slag om de kwaliteit te verbeteren in de kinderopvang, zodat de kinderen van Kinderopvang Bathmen een ”rugzak met positieve bagage” meekrijgen!

Kindcentrum Kinderopvang Bathmen hecht veel belang aan het spelenderwijs ontwikkelen van alle kinderen in een doorgaande leerlijn van zowel de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Het Kindcentrum is het enige door de overheid geregistreerde VVE Kindcentrum in Bathmen. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Volgens locatiemanager Daniëlle Slinkman krijgen kinderen zo een goede start en alle kansen om zich als kind in een prettige en professionele omgeving te ontplooien. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het begeleiden en ontplooien van de kinderen tijdens hun spel en de verzorging van de kinderen. Plezier maken  met leeftijdsgenootjes staat hierbij voorop.

Naast het feit dat het team van pedagogisch medewerkers VVE geschoold zijn, zijn er donderdag 12 maart door nog 11 medewerkers van Kindcentrum Kinderopvang Bathmen certificaten behaald, voor de landelijke eisen die gesteld zijn in het spreken, schrijven en lezen van de pedagogisch medewerkers. Uit handen van wethouder Robin Hartogh Heys zijn donderdagmiddag de behaalde certificaten in ontvangst genomen. In samenwerking met de gemeente Deventer en het opleidingscentrum OCD is dit project voor het verbeteren van het taalniveau op de VVE groepen, mogelijk gemaakt.

Het VVE Kindcentrum Kinderopvang Bathmen is toegankelijk voor zowel werkende als niet- werkende ouders/verzorgers. Indien ouders/verzorgers beiden werken komen zij in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor niet-werkende ouders/verzorgers draagt de gemeente Deventer bij in de kosten van de peuteropvang. Dit in ruil voor een bijdrage aan een maatschappelijk belang. Voor kinderen in Bathmen die een extra steuntje in de rug nodig hebben (Voor- en Vroegschoolse Educatie) biedt Kinderopvang Bathmen op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf extra ondersteuning. Hiervoor heeft de gemeente Deventer kindgebonden stimuleringsgelden beschikbaar.