Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wilma Daggenvoorde en Wilma van Vilsteren leiden aanvragen zorg in goede banen

Foto: Robin Britstra Fotografie.

We maken ons sterk voor de juiste zorg op de juiste plaats

BATHMEN – Wilma Daggenvoorde en Wilma van Vilsteren hebben een verantwoordelijke, drukke baan. Dagelijks doen zij hun uiterste best om alle aanvragen van mensen die zorg van ’t Dijkhuis willen krijgen, in goede banen te leiden. “We zien dat veel mensen belangstelling hebben voor ‘t Dijkhuis”, zegt Wilma Daggenvoorde. ,”Dat is positief, maar dat betekent wel dat er een wachtlijst is. Mensen verwachten dat, als ze op de wachtlijst staan, ook snel aan de beurt zijn voor een seniorenwoning of plaats op de afdeling Wonen met Zorg of Wonen met intensieve Zorg (Banekate). Dat is helaas momenteel niet het geval.” “We adviseren dan ook om je tijdig bij ons aan te melden en niet te wachten tot er een situatie ontstaat waarin meteen een seniorenwoning of plaatsing in ’t Dijkhuis zelf nodig is”, voegt Wilma van Vilsteren er aan toe. Helaas geeft dit nog geen garantie op een woning, maar de situatie is dan wel in beeld. ,”En meld je, wanneer er sprake is van een zorgvraag die onder de WLZ (Wet langdurige zorg) met een indicatie van het CIZ valt, bij meerdere zorginstellingen aan. Dat kan wellicht een crisissituatie voorkomen.”

 

 

Eerste aanspreekpunt

Wilma en Wilma zijn beiden aanspreekpunt voor potentiële cliënten c.q. bewoners en hun familie. ,”Wij zijn eerste aanspreekpunt als mensen belangstelling voor ’t Dijkhuis hebben”, zegt Wilma Daggenvoorde. ,”Mensen kloppen bij ons aan wanneer men vragen heeft over zorg in alle soorten en maten. Wat is er mogelijk, waar moet je aan denken, bij wie moet je zijn en waarvoor, wat zijn de kosten: allemaal vragen die wij graag beantwoorden. Wij kunnen bovendien zorgen voor het aanvragen van de indicaties voor de Wet Langdurige Zorg of verwijzen mensen door naar de mogelijkheid van indicaties voor kortdurende opnames.”

“Op basis van een gesprek met de cliënt en zijn familie geven wij een advies voor de zorg die nodig is”, zegt Wilma van Vilsteren. “En dan is het aan ons om dat zo goed mogelijk te regelen. Dat advies bepalen we overigens niet alleen op basis van een gesprek. Wij hebben intensief contact met alle disciplines die betrokken zijn rondom de zorgvrager, zoals de huisarts, praktijkondersteuner, casemanager, maatschappelijk werk en andere zorgaanbieders. Ook maken wij gebruik van de tool OZO verbindzorg, een communicatiemiddel voor de cliënt, zijn naasten en de betrokken externe zorgaanbieders onderling. Zo krijgen wij een goed totaalbeeld.” “In principe kunnen we binnen ’t Dijkhuis alle zorg bieden”, voegt Wilma Daggenvoorde toe. ,,Maar we wegen wel heel goed alles af voordat we iemand een zorgwoning aanbieden. Het gaat ons erom dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen!”

 

Samenwerking werkgroepen binnen Bathmen

Samen met Jackie van Beek, directeur van ’t Dijkhuis, zit Wilma Daggenvoorde in de werkgroep Bathmen Dementie Vriendelijk. ” En in Bathmen is men aan het onderzoeken of er voorliggende voorzieningen kunnen worden opgezet via een werkgroep”, vertelt Wilma Daggenvoorde die zich ook voor deze werkgroep heeft aangemeld. “In dit project is een sociale kaart van Bathmen gemaakt, zodat alle informele zorg elkaar weet te vinden. Meedenken, meeliften en kennis maken met de doelgroep, dat is belangrijk. Wij weten dan aan welke zorg behoefte is. Bathmen vergrijst en we zien dat de zorgzwaarte alleen maar toeneemt. Met behulp van voorliggende voorzieningen kun je wellicht veel zorgvragen uitstellen of zelfs voorkomen, zodat mensen langer verantwoord thuis kunnen blijven wonen.”

 

Veel vormen van zorg

’t Dijkhuis heeft veel mogelijkheden voor ouderen in en rond Bathmen. Zo kunnen ze via de zorgbemiddeling een recreatiepas aanvragen. Met die pas kunnen ze deelnemen aan alle activiteiten die georganiseerd worden. ,”Als iemand zich bijvoorbeeld eenzaam voelt, kan men komen koffie drinken, komen eten of meedoen met activiteiten in de Rotonde. Zo ontstaat er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en kan men meteen de sfeer binnen ’t Dijkhuis proeven”, zegt Wilma Daggenvoorde. ,”Daarnaast bieden we ook kortdurende zorg”, vertelt ze verder. “Mensen die na een operatie verder moeten herstellen, maar niet naar huis kunnen of willen, kunnen terecht in onze kort durende opnamekamers. Ook dat regelen we graag voor hen. Voor de kortdurende opname heb je een indicatie of doorverwijzing van de huisarts of ziekenhuis nodig. Zonder zo’n indicatie kom je in aanmerking voor de Hotelzorg en betaal je het verblijf zelf. De zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar.”

“Dan hebben we ook nog de Respijtzorg. Dat is tijdelijke zorg als de mantelzorger bijvoorbeeld met vakantie is of tijdelijk geen zorg kan verlenen. Wij verwijzen mensen door naar de gemeente, want dit is zorg die via de WMO loopt. Dat geldt ook voor dagbesteding, waar mensen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben, maar nog niet in ’t Dijkhuis kunnen of willen wonen, dagelijks terecht kunnen voor een fijne invulling van de dag. Ook kunnen wij thuiszorg bieden aan de bewoners binnen onze seniorenwoningen. Tenslotte hebben wij ook een Hospice, zodat de bewoners uit Bathmen en omstreken er voor kunnen kiezen hun laatste zorg binnen ’t Dijkhuis te ontvangen.”

 

Persoonlijke aandacht speerpunt

Landelijk is de zorg vaak negatief in het nieuws. Maar ’t Dijkhuis staat goed en positief op de kaart. “Dat komt omdat er bij ons veel aandacht voor de bewoner en zijn wensen is”, zegt Wilma van Vilsteren. “De zorg is bij ons zo georganiseerd dat er tijd voor een praatje is en er veel activiteiten georganiseerd worden. Wij dragen er zorg voor dat echtparen zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen blijven wonen wanneer er sprake is van een zorgvraag bij één van beide of allebei. De mogelijkheid bij elkaar te zijn en elk moment van de dag is een pré en men kan zelfs blijven slapen in een koppelbed.”

 

Veiligheid en zorgvuldigheid voorop

De dames van de zorgbemiddeling doen hun uiterste best om wensen van (potentiële) cliënten zo veel mogelijk in te vullen, maar ze kunnen uiteraard niets forceren. “Mensen die bij ons op de wachtlijst staan, kunnen er op rekenen dat wij hun zorgvraag serieus nemen en dat wij onze uiterste best doen om de juiste zorg op tijd te organiseren. Dit lukt spijtig genoeg niet altijd”, zegt Wilma Daggenvoorde. “Maar veiligheid en zorgvuldigheid staan bovenaan bij onze afwegingen.” De dames adviseren mensen die op de wachtlijst staan om alleen belangrijke wijzigingen in hun gezondheidssituatie te melden. “We hoeven echt niet iedere kleine verandering te weten”, licht Wilma van Vilsteren toe. ,”Maar als er iets wezenlijks wijzigt, dan horen we het graag.”

De zorgbemiddeling van ’t Dijkhuis is dagelijks bereikbaar via zorgbemiddeling@hetdijkhuis.nl

Op werkdagen is er tussen 13.00 en 14.00 uur een telefonisch spreekuur. U kunt hen dan bereiken via 0570-541644.

Meer informatie over wonen en zorg: www.hetdijkhuis.nl/wonen