Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Windenergie in Lochem en buurgemeenten

Door: Gemeente Lochem

Lochem – In heel Nederland zijn initiatiefnemers bezig met plannen voor windenergie. Wij brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze omgeving.

LochemEnergie, Pure Energie en Walow B.V. hebben een plan gemaakt om in Lochem een windpark te ontwikkelen. Dit is windpark Papenslagweg in Exel. De initiatiefnemers hebben de gemeente Lochem gevraagd de vergunningsaanvraag te behandelen, in plaats van de provincie Gelderland. Het college heeft besloten de eventuele aanvraag voor een vergunning in behandeling te nemen. Dit betekent dat de gemeente, als er een aanvraag komt, gaat bekijken of ze wel of niet vergunning zal verlenen voor het windpark.

Gemeente behandelt de vergunningsaanvraag
Het besluit van het college om de procedure op zich te nemen betekent nadrukkelijk niet dat er daadwerkelijk windturbines komen. Volgens de Energiewet beoordelen provincies of een uitgewerkt plan voor windmolens een vergunning krijgt. Gemeenten staan dichter bij de inwoners. Om die reden biedt de provincie Gelderland gemeenten de mogelijkheid de behandeling op zich te nemen.

Zelf afwegen of het verantwoord kan op beoogde plek
Nadat er eigen gemeentelijk beleid is vastgesteld, zal de gemeente Lochem een eventuele vergunningsaanvraag in behandeling nemen. De gemeente kan dan zelfstandig afwegen of plaatsen van een windmolen verantwoord kan op de gewenste plek, wat betreft veiligheid, gezondheid en draagvlak in de omgeving. Hiervoor vindt een uitgebreide procedure plaats, waar inwoners bij betrokken worden.

Gemeente wacht op landelijke milieunormen
Er zijn op dit moment geen wettelijke regels voor bijvoorbeeld de afstand van windturbines tot woningen en het maximale geluid van de windturbines. De verwachting is dat deze landelijke regels op zijn vroegst halverwege 2024 klaar zijn. Een concept van de nieuwe milieunormen ligt tot eind november ter inzage. De gemeente baseert haar eigen gemeentelijk beleid op deze normen. In dit lokale beleid komen alle eisen over bijvoorbeeld afstanden, geluid, slagschaduw en participatie.

Provincie Overijssel en buurgemeenten
De provincie Overijssel neemt per 1 januari vergunningsaanvragen voor windturbines in behandeling. Dit geldt voor turbines die binnen de provinciale zoekgebieden vallen. De gemeente Deventer heeft de plannen voor het opzetten van eigen beleid voor winturbines om die reden voorlopig stopgezet. Onze buurgemeente Rijssen-Holten bekijkt nog hoe zij verder gaat met het bepalen van zoekgebieden voor windmolens. Meer informatie vindt u op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied-windenergie en www.deventer.nl/windenergie.

Op de website van de gemeente Lochem vindt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over grote windmolens: Windenergie – Veel gestelde vragen – gemeente Lochem