Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Klootschieten in Bathmen


Bathmen – Klootschieten tijdens Koningsdag in Bathmen is een traditie. Het Cultuurhuus Braakhekke is, in samenwerking met de oranjecommissie Bathmen, verantwoordelijk voor de organisatie. Er kunnen maximaal 70 teams van vijf personen deelnemen, met als voornaamste inzet de Bathmense Klootschiet-wisselbeker. Dit jaar zal de 43e editie plaatsvinden van het klootschieten.

Inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreid onder de teamcaptains die vorig keer deelnamen. Teams die nog deel willen nemen kunnen zich aanmelden bij Henk Oplaat, Oude Holterdijk 8 te Bathmen. Henk Oplaat: “Ieder team moet bestaan uit 5 personen die ouder moeten zijn dan 16 jaar. Bij opgave dient de teamcaptain alle namen en adressen te vermelden. Gelijktijdig met de inschrijving moeten de kosten, € 10,- per team, worden voldaan. Graag in een gesloten enveloppe afgeven. De inschrijving stopt zodra het maximum van 70 teams is bereikt.”
Voor vragen over het klootschieten of het inschrijven kan men terecht bij Henk Oplaat (tel. 54 12 60).