Column het Zwarte Schoap

Doar gebuurt zo völle

Eaven der tussenuut. Alle zorgen achter oe loaten. Ie komt er achter dat er in ne wekke tieds heel wat kan gebeuren. Vol goede moed reden wie Duutsland in en wat wie mee nammen was, de grote dreugte. Oaveral zag ie de gevolgen, van verdorde mais tut roodbroen verbrande weidens. Gelukkig viel der in de oavondtied af en toe een buitje, maar lange neet genog. In disse moderne tied geet het thuusfront, middels de telefoon en tillevisie, met oe met op reize. Droovig niejs vanuut Engeland, de koninginne, diet ie oe heele leaven hebt gekend is oaverleden. Zesennegentig joar, det haalt de meesten neet. Dichterbie huus valt er ook, net in disse wekke, mensen weg, woar ie zo lange met bint opgetrokken. Zelfs ons heele olde geitje sleut, net noe wie der neet bint, vuurgood de oogen. Vanof oe vakantieadres regel de zaken zo goed en zo kwoad as het geet. Ondertussen geniet ie zelf van al het moois in de bargen van het machtig mooie Zwarte Woud, met onder meer, een uutstapje noar Schaffausen in Zwitserland. Doar valt nog good nieuws oaver te vermelden. Het Zwitserse water uut de Rijn kump nog met bakken vol teglieke de waterval afroazen. Een indrukwekkend geheel en al det water kump gelukkig toch allemoal noar ons vlakke landje an de zee. De Iessel steet noe nog op een deeptepunt, maar ie hooft neet gek op te kieken det het oaver ne wekke of wat wier hoog water is. Het is net as in ons leaven, het geet op en of. De eene wekke geniet ie met volle teugen en ne wekke later stoat ie weer met beide beene in het dagelijkse leaven. Het is de last van wille en verdreet, diet iedereene met draagt en doarbie is de verdeling neet altied gelieke. De vakantie lig achter ons en met mekaar goat wie vedan, op noar hoppelijk veur iedereene zunnige dage, met zo noe en dan een bujke reagen.

Het is allemoal niet zo makkelijk

Ie kunt het marken, De tieden verandert snel. Woar moet det noar toe. De spanning in Oekraïne wordt als maar groter. Het Westen is er hoe langer hoe meer bie betrokken. Alles wordt duurder. De mensen begint te klagen oaver de enorme priesstijging in de winkels. De vrouwe kump klagend thuus en begint het patroon van kopen an te passen. Spookbeelden komt noar boaven, mensen op zeuk noar een betje etten. De benzine an de pompe dreigt nog duurder te worden.

Lees verder

Wie geet er winnen?

De eene helfte van de mensen is gangs met wielrennen, de anderen bint verslingerd an voetbal of zit op de trekkers. De Nederlandse sprinters zult nog eaven moeten wachten, want Parijs is nog veer. Veurlopig bint het de voetbaldames diet an zet bint. Één puntje is ter binnen en doar zult er nog wal wat bie kommen.

Lees verder

De sloapende boer is wakker

Sprekt de boeren is an. Det advies geeft ze en det doot wie dan. Gewoon loaten proaten en ie komt er achter hoe het op ons platteland gesteld is. Zie bint des duuvels. Nee, boeren bint normaal gen mensen, diet goat protesteren. Doar hebt ze ja helemoal eigenlijk gen tied veur. Maar as de boer één keer wakker is, dan is het schoap an het drieten.

Lees verder

De dokter kan mie nog meer vertellen

Maar noe eaven neet. Natuurlijk neet, Loo feest, eindelijk weer, noa twei joar ontbering. Het is vriedagoavond direct al genieten. De joarlijkse revue. Ne bomvolle tente. De leu bint met stomheid esloane. In al die joaren Loo, nog nooit zunne mooie veurstelling gezeene. Alles in de stijl van het weelde Westen. Onbegriepelijk, dat er dan leu bint diet wilt emigreren. Ja, veur sommigen is geld belangrieker dan geluk.

Lees verder

De dokter vertelt veerder

De Battemse karmse is in de vieftiger joaren ook de hoogmis van het joar. Het is ne stippe op de horizon. In Loo en Battum bint de scholen dichte. Het hele darp steet vol met kroamen. Het begint met de veekeuring bie Broakhekke. De borreltjes goat er gestaag in. Disse wekke is het Loo-feest. Wel op een wat kleinere schaal as in Battum, maar de gebruuken bint noagenog geliek. De hele buurtschap dut er an met. Doar kwam onzen olden dokter ook rap achter. Het noaberschap hef iedereene hoog in het vaandel, maar oaverdag is de andacht eaven niet bie de vierpoters, maar bie de éénpoters. Zo moest de olde dokter ’s oavonds ne koe verlossen deur middel van de keizersnede. De boer en de buurman zolden hem helpen. De vrouwe was spoorloos en de beide helpers waren neet meer nuchter. Zie lagen te snörken in het heui. Gelukkig was de vèèrze wal nuchter en werkten good met. Zo of en toe had de dokter wal hulpe neudig. Dan schudden hij de helpers wakker. Zie kwammen in de beene en dan klunk het in koor “Dokter ie weet het, wie stoat altied veur oe kloar. Ie hooft maar te kikken en wie bint er.” Noa ofloop van de bevalling leut hij ze sloapende achter, in het heui. Onderweg noar huus kwam hij nog ne karmsenganger achterop. De jonge boer zat wat wankel op de fietse en joawal heur, op ne kruussing lag hij der in één keer onder. Met piene en meuite kwam e in de beene. Meteen toen hij de dokter zag, sprök hij verontschuldigend, “Dokter ie denkt natuurlijk dat ik dronken bin, maar det is neet zo. Ik wol links of en stökke de rechter hand uut en det geet neet good, begriep ie det?” As noaberplicht hef de dokter hem weer op de fietse geholpen en gelukkig kwam hij gezond en wel in huus. Zo arg zal het noe wal neet meer weazen, alhoewel, ie weet nooit, noa al die joaren det het feest niet deur kon goan. Hoe het ook is, allemoal een geweldig Loofeest en mocht het neudig weazen, helpt mekaar op de fietse.(Wordt vervolgd)

De olde dokter

Van 1953 tut 1968 was Van Walsum veedokter in ons Battem. Uut ziene mond tekende ik het volgende op. Geboren in 1926, ondergedoken in Dalfsen, kwam hij met de boerenbevolking in anraking. Noa de oorlog gung hij studeren veur veedokter en kump uuteindelijk in Battum terechte. Hij werd er gastvrie ontvangen.

Lees verder

Eaven noar de buren

Dit keer neet in westelijke richting, maar richting het Oosten. Woarumme, zul ie oe ofvroagen. Op zundag hooft wie neet, want wie hebt zelf de winkels hier los. Nee, det is ook niet de bedoeling. Ankommenden zoaterdagmiddag is doar ne groten zommer-carnavals optocht. Vanof vier uur trekt, met feestelijke muziek en lawaai, ne kluurige stoet deur de stroaten van Holten.

Lees verder