Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Column het Zwarte Schoap

Kàànt in de warre

Ie snapt er toch niks van. De kômmende wekke tikke wiej november an. Mà zô gauw àj’ noar buut’n lôôpt, oavervölt oe een vuurjoarsgeveul. Het is moesstille op diss’n zundagmänn’n. Hèèl in de veert’n wördt die röste verstoord duur het eeuwige geluud van de A1. De zunne steet hôôge an de lôch en de temperatuur’n lôôpt à wier noar de twintig groad’n. Woe zo harfs, het grös greuit nog alle kàànt’n op. Toch maakt ôônz’n ôôld’n eek’n zich op vuur de winter.

Lees verder

Zie bint er maar drok met

Ofgeloopen wekke zag ie de jongens en meiden drok in de weer met het ophalen van al die spullen veur de boeldag. Het is machtig mooi um te zeen det die jonge gasten doar ieder joar weer tied in wilt stekken um, met de opbrengst van al det gezwoeg, verenigingen en instellingen in ons darp, een extra ondersteuning te geven.

Lees verder

Woar moet det hen?

Een betje verdreetig, een onbestemd geveul. Is det noe de harfs of de harfs van het leaven, ie weet het neet. Het valt op det de beume al rood begint bie te kleuren. De karmse zit er op, wie hebt weer kunnen genieten. De eene dag mooi weer en de andere dag niks anders as reagen. Toch kom ie neet los van det onbestemde. Wat is ter toch an gange in Rusland? Goat wie dezelfde weg as in de veertiger joaren van de veurige eeuw? Het zal toch niet woar weazen! De dreigementen van de grote jongens vleegt oaver en weer. Doar wordt weer landen bezet en heroverd. Alle dagen, honderden doden. Griezelig, veur acht joar trugge was de Nederlandse bevolking tegen het lidmaatschap van Oekraïne bie Europa. De politiek dach ter anders oaver. Noe verdedigt wie de zelfstandigheid van det land tegen Rusland. Het geet van kwoad tut arger. Gasleidingen wordt kapot gemaakt. Russen vlucht weg uut eigen land. Het is neet te begriepen en ondertussen vleegt wie in ons eigen land van krisus noar krisus. Het is allemoale ingewikkeld en doar wordt niks opgelost. Neum mar op, stikstof, Groningen, klimaat, toeslagen, alles smoort in ne brei van ambtenarij. Onze kamerleden bint, zo lik het, gangs met zeteltjes winst. Zie verlaagt zich tut moddergooien, zelfs de meest gevreesde vlagge, geet rond oaver het internet. Wanneer kump hier een einde an. Anonieme beschuldigingen wordt zelfs onze volksvertegenwoordigers te völle. As wie de kenners meugt geleuven wordt het de kommende wekken spannend, zowel in het buutenland as veur onze eigen boeren. Loat wie toch hoppen det alles een betje de goede kante uut geet. Loat ons kabinet astebleef goan denken in oplossingen. Loat de Kamer gangs goan met zaken woar ze veur bint gekeuzen en niet rollebollend met mekaar oaver de stroate goan. Nee, de downstemming is nog neet veurbie, maar het zunneke schient. Eaven noar buuten veur een frisse neuze, met de wens, onmeunig völle wiesheid veur allemoal diet verantwoording dreagt.

Doar gebuurt zo völle

Eaven der tussenuut. Alle zorgen achter oe loaten. Ie komt er achter dat er in ne wekke tieds heel wat kan gebeuren. Vol goede moed reden wie Duutsland in en wat wie mee nammen was, de grote dreugte. Oaveral zag ie de gevolgen, van verdorde mais tut roodbroen verbrande weidens. Gelukkig viel der in de oavondtied af en toe een buitje, maar lange neet genog. In disse moderne tied geet het thuusfront, middels de telefoon en tillevisie, met oe met op reize. Droovig niejs vanuut Engeland, de koninginne, diet ie oe heele leaven hebt gekend is oaverleden. Zesennegentig joar, det haalt de meesten neet. Dichterbie huus valt er ook, net in disse wekke, mensen weg, woar ie zo lange met bint opgetrokken. Zelfs ons heele olde geitje sleut, net noe wie der neet bint, vuurgood de oogen. Vanof oe vakantieadres regel de zaken zo goed en zo kwoad as het geet. Ondertussen geniet ie zelf van al het moois in de bargen van het machtig mooie Zwarte Woud, met onder meer, een uutstapje noar Schaffausen in Zwitserland. Doar valt nog good nieuws oaver te vermelden. Het Zwitserse water uut de Rijn kump nog met bakken vol teglieke de waterval afroazen. Een indrukwekkend geheel en al det water kump gelukkig toch allemoal noar ons vlakke landje an de zee. De Iessel steet noe nog op een deeptepunt, maar ie hooft neet gek op te kieken det het oaver ne wekke of wat wier hoog water is. Het is net as in ons leaven, het geet op en of. De eene wekke geniet ie met volle teugen en ne wekke later stoat ie weer met beide beene in het dagelijkse leaven. Het is de last van wille en verdreet, diet iedereene met draagt en doarbie is de verdeling neet altied gelieke. De vakantie lig achter ons en met mekaar goat wie vedan, op noar hoppelijk veur iedereene zunnige dage, met zo noe en dan een bujke reagen.

Het is allemoal niet zo makkelijk

Ie kunt het marken, De tieden verandert snel. Woar moet det noar toe. De spanning in Oekraïne wordt als maar groter. Het Westen is er hoe langer hoe meer bie betrokken. Alles wordt duurder. De mensen begint te klagen oaver de enorme priesstijging in de winkels. De vrouwe kump klagend thuus en begint het patroon van kopen an te passen. Spookbeelden komt noar boaven, mensen op zeuk noar een betje etten. De benzine an de pompe dreigt nog duurder te worden.

Lees verder

Wie geet er winnen?

De eene helfte van de mensen is gangs met wielrennen, de anderen bint verslingerd an voetbal of zit op de trekkers. De Nederlandse sprinters zult nog eaven moeten wachten, want Parijs is nog veer. Veurlopig bint het de voetbaldames diet an zet bint. Één puntje is ter binnen en doar zult er nog wal wat bie kommen.

Lees verder

De sloapende boer is wakker

Sprekt de boeren is an. Det advies geeft ze en det doot wie dan. Gewoon loaten proaten en ie komt er achter hoe het op ons platteland gesteld is. Zie bint des duuvels. Nee, boeren bint normaal gen mensen, diet goat protesteren. Doar hebt ze ja helemoal eigenlijk gen tied veur. Maar as de boer één keer wakker is, dan is het schoap an het drieten.

Lees verder

De dokter kan mie nog meer vertellen

Maar noe eaven neet. Natuurlijk neet, Loo feest, eindelijk weer, noa twei joar ontbering. Het is vriedagoavond direct al genieten. De joarlijkse revue. Ne bomvolle tente. De leu bint met stomheid esloane. In al die joaren Loo, nog nooit zunne mooie veurstelling gezeene. Alles in de stijl van het weelde Westen. Onbegriepelijk, dat er dan leu bint diet wilt emigreren. Ja, veur sommigen is geld belangrieker dan geluk.

Lees verder