Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Column het Zwarte Schoap

Het Nijenhuus

Eaven terugge noar mien geboortegrond. Heur ik ik achter mie, ne vrouwenstemme. “Is die visboer nog altied van Reinaardus.” Ik kon het bevestigen en met dat ik achterumme kieke, zie ik det zie van Nieëndiek is. Zie woonden joarenlang op het Nijenhuus, één van de oldste boerderieën in Loo. Zie was verrast det ze herkend worden. Klik hier voor het hele artikel

Zunnebloomen

Zie vleegt um het huus hen. Ie moet wal ogen veur en achter hebben. In één keer zeet ie ze neet meer. Zie bint weggedökken achter de zunnebloomen. Die stoat bie ons al twei meter hooge. Det kump umdet ze in de bloomenbak terechte bint gekommen. Ofgeloopen winter hebt wie de veugeltjes bie gevoerd met zunnebloompitten. Zo te marken hebt ze die neet allemoale opgegetten en zo hier en doar zeet ie noe de resultaten van eur rommelige wark. Klik hier voor het hele artikel

Gefilstèèrt

Wie hebt ze oaveral zeen hangen, de schooltassen an de vlaggemast. Doar is weer een lichting jongelui of geleverd an de maatschappij of een volgende studie. Gefilsteert, noe eerst vakantie. De leraren drinkt er eene op een terrasje op de behaalde resultaten van hun pupillen. Van harte, geniet er van. Het lèèven vlug veurbie, maar gelukkig, onze jeugd hef de toekomst. Klik hier voor het hele artikel

De Brink

Vuur mie heb ik een fotootje uut 1900 van de Oudheidkundige Kring uut Battem. De Brink, met links Boode en rechts Elferink. Ie komt er met an het denken, hoe klein of het allemoale was. De röste diet het uutstraalt. Midden joaren zestig sjeesden wie op onze Zündapp, Kreidler of Batavus noar de dansoamde bie Boode of Broakhekke. Klik hier voor het hele artikel

Burenplicht

Sjonge, jonge jonge, wat ne zwoare wekke. Twei buurvroole diet jeuirig waren op dezelfden dag. Op zich heult det wal op met de felicitaties. Alleene, eentje worden der vieftig en det wol ze weten .De burenplicht reup. Doar mos ne Sarah worden gemaakt en netuurlijk heurden doar ne tekst bie. Zo stonden wie as buren, met tien man, um ne half angetrökken Sarah.
Sjonge, jonge jonge wat een wark. Eaven ne blouse der oaver hen en ne groten bos stroo der achter en het begun al behoorlijk te lieken. Vief minuten later was het vuur mekaar. De vrouwleu waren nog drok gangs met de tekst, toen wie al hooge en breed an de consumpties zaten. Zoaterdag s’oamds mos het menske geplaatst worden. Sjonge jonge jonge wat een wark. Met ne groten trekker worden Sarah an e voert. Gelukkig kon e wie nog net een pleitske vinden. Het geheel worden drek good gekuurd en zo moesten wie al rap noar de feesttente um Sarah te loaten pissen. Sommige buren vergatten heelemoal de tied en gungen pas den anderen dag op huus an. De verjeuirdag mos toen nog beginnen. Prachtig mooi weer, de consumpties prima op temperatuur. Iedereene good te passe, gen wolkje an de loch, nog neet en volop muziek. Toen iedereene van binnen al lekker nat was begun het te reagenen en neet te zuunig. De tente was neet helemoal waterdichte. Hier en doar hoopten het water zich lillijk op. Grote hagelkeie sprungen links en rechts deur de tente. In één keer was het stille, het elektrisch viel uut. Ie heurden allèène nog maar de reagen en de hagelsteender. Het feest leed er nit onder en eaven later spölden de muziek weer deur. Ie moggen gewoon met etten. Gen mense hoeven der veur het melken noar huus. Doar kwam gen einde an. Tut soavonds laate was ter volop muziek en gen buurman diet er klachten oaver had. De burenplicht zit er weer op, sjonge jonge jonge wat een wark.

Eene steeg ter op

Hemelvaartsdag fietsen, zundag, allemachtig heete, weer fietsen. Ik kan oe vertellen dat ik, noa al die kilometers, de konte mooi veraldereert hebbe. Toch was het genieten gebloazen en dan weer schrikken van al die skiws. Onderweg, bie de Koolewee, net noa het kasteel van Jan van Arkel, zag ik ne lange file veur mie. Het deed mie denken an die file op den hoogen barg in Nepal. Klik hier voor het hele artikel

Het skiw in de karsenboom

Ie zeet het neet meer. Zun skiw stelden ook niet zo völle veur. Een old oaverhemd met een stuk strootouw op een kruus van bonenstökke en det gung dan hooge in de boom. Der umme hen nog een stuk of wat van die zilverpepieren slingers, diet lawaai maakten in de wind. Het was gen gezichte, maar de vogels bleven wal een tiedje van de karsen of en doar ging het umme. Klik hier voor het hele artikel