Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Kanttekeningen bij opnieuw geslaagd festijn ‘’Klootschieten 2022’’

Eindelijk, na drie jaar kon het weer! Drie jaar is lang, heel lang, een volkomen nieuw publiek is ondertussen opgestaan. Drie jaar opleiding gemist, nog nooit klootgeschoten, tja?
Gelukkig is alles goed gegaan, veel spelvreugde, plezier en ook competitie, we zagen weer de strijd om de top. Deze dag en deze strijd worden door alle deelnemende teams anders ervaren.
Ons als organisatoren gaat het erom dat ieder team op zijn/haar manier een fijne morgen heeft. Bij de aanvang van het klootschietgebeuren in Bathmen in de jaren tachtig probeerde initiator Jacques te Lindert vooral teams van binnen en buiten het dorp tegen elkaar te laten spelen, evenals teams uit verschillende delen van Bathmen. Eén en ander om mensen met elkaar kennis te laten maken.

Lees verder

Waarom moet Bathmen extreem hard groeien?

Deventer bepaalt dat Bathmen moet groeien met 42% zonder deugdelijke onderbouwing.
In overleg met een klein groepje enthousiaste Bathmenaren en belanghebbende partijen heeft Deventer bepaald dat Bathmen moet groeien met 1700 nieuwe inwoners. Daarvoor zijn bijna 800 woningen nodig, waarvan er 775 in het dorp moeten komen. Die sprong is volgens deskundigen op het gebied van stedelijke ontwikkeling veel te fors. En de onderbouwing van deze extreme groeiplannen bestaat niet uit feiten en gedegen onderzoek, maar uit ongefundeerde aannames, hardnekkige overtuigingen en drogredenen:
“Bathmen moet flink groeien, want dan komen er weer meer winkels”. Een typisch voorbeeld van ongefundeerde aannames, want waarom zouden er meer winkels komen, terwijl de algemene trend is dat steeds meer fysieke winkels verdwijnen en online winkelen toeneemt?
“Bathmen moet groeien, want dan kunnen we de voorzieningen in stand houden, zoals een sporthal”. Dat klinkt logisch, want we lazen pas in de Bathmense Krant dat de huidige sporthal uit zijn voegen barst. Maar in feite is het een drogreden, want in hetzelfde artikel stond ook dat er al een nieuwe sporthal is toegezegd en binnenkort gebouwd wordt. Dus daar hebben we geen groei voor nodig.
“Er moeten meer woningen komen, want onze jongeren kunnen geen betaalbare woning vinden”. Dat is absoluut waar, maar de gemeente Deventer heeft berekend dat er voor de lokale jongeren “slechts” 100 woningen nodig zijn en voor senioren ook slechts 100. Dus daar hebben we geen extreme groei voor nodig, maar doelgerichte groei.
“Bathmen moet flink groeien, want dan komt een station dichterbij en daar is veel behoefte aan”. Dat klinkt redelijk, want de trein rijdt immers langs Bathmen. Maar ProRail heeft al duidelijk laten weten dat er geen station komt, zelfs als Bathmen flink zou groeien. Dus eigenlijk is dit ook een drogreden.
“Bathmen moet groeien om leefbaar en vitaal te blijven”. Nog een drogreden, want met 4400 inwoners heeft Bathmen een optimale omvang voor een leefbaar en vitaal dorp. En als we het dorpse karakter willen behouden, moeten we juist niet te hard groeien. Saxion studenten stellen in hun rapport over de groei met 1700 inwoners (in opdracht van de werkgroep Wonen): “Kleinschaligheid is een dorpse eigenschap die onvermijdelijk vergaat bij de uitbreiding en groei van het dorp.”
Moet Bathmen dan helemaal niet groeien? Natuurlijk moet Bathmen groeien, maar dan een gezonde groei met oog voor lokale behoefte, zoals Bathmenaren zelf willen. Hoeveel woningen hebben we daarvoor nodig? In de Enk III worden al 125 (voornamelijk gezins)woningen gebouwd voor mensen uit heel Nederland. Daarnaast hebben we voor Bathmense jongeren en senioren nog 200 woningen nodig. In totaal 325 woningen of een groei van 18%. Dat is voldoende om de voorzieningen in stand te houden, om de jongeren en senioren te voorzien, de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en
Bathmen een leefbaar en vitaal dorp te houden.

Kanttekening:
In Deventer is de ambitieuze doelstelling van 11.000 woningen nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. En het is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren, want het is fors meer dan de 7.000 woningen die nodig zijn voor de lokale behoefte. En het is in verhouding ook veel meer dan de landelijke doelstelling van 1 miljoen woningen. Een miljoen lijkt heel veel, maar het is toch maar een groei met 12%. Waarom wil Deventer dan groeien met 24%? En waarom moet Bathmen groeien met 42%?

Alex Ooms, mede namens een groeiend aantal Betrokken en Bezorgde Bathmense Burgers.

Bent u het eens of niet?
Laat het weten aan
bathmendorp@gmail.com

Ingezonden brief

Groei van Bathmen

In januari 2020 vond een bijeenkomst plaats in Braakhekke inzake de gewenste groei van Bathmen.
Direct hierna in februari brak de corona-epidemie uit. We menen dat door deze buitengewone omstandigheid de communicatie met de bevolking wellicht niet optimaal is verlopen.
Wij stellen voor, nu de pandemie voorbij is, de totale Bathmense bevolking te vragen naar hun wensen inzake de groei van ons dorp.

Lees verder

Ingezonden brief: ‘Enorme uitbreiding Bathmen lijkt gebaseerd op tunnelvisie’

Door Cor Hopman

Zo, dat was wel even schrikken rond de Kerst. Er blijkt een Werkgroep Wonen actief te zijn, die tijdens een “Oordeelsvormende” Raadsvergadering aan de gemeenteraad van Deventer heeft medegedeeld, dat het de WENS van DE Battumse bevolking is, om ons dorp uit te breiden met maar liefst 800 woningen. Een uitbreiding van zo’n 42 % t.o.v. de bestaande 1870/1858 (volgens staatvandeventer.nl/allecijfers.nl), waarvoor een oppervlakte nodig is van ca. 40 hectare. Hoe groot dat is, kunt u lezen in het redactionele stuk in de Bathmense Krant van week 50. Volgens dit artikel is voor die enorme uitbreiding door deze werkgroep geen enkele onderbouwing gegeven. “Wel heeft men aangegeven, dat argumenten als leefbaarheid, het winkelbestand en een station hierbij een rol spelen”. Duidelijk klinkt dan ook de verbazing door over deze “wens” van de Battumse bevolking.
Critici reageren voornamelijk op de door de werkgroep gehoopte toename van het aantal winkels en de hoop op een station in Bathmen en op de gedachte, dat zo’n enorme groei nodig zou zijn om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden. Zij wijzen erop, dat bij het huidige inwoneraantal (en eventueel een gematigde groei)  alle (sociale) voordelen van een dorpse samenleving al optimaal zijn en juist zullen verdwijnen bij een grote groei.

Lees verder

Ingezonden brief

Bathmen niet leefbaar?
Hoezo niet leefbaar?
‘We moeten flink uitbreiden, want Bathmen moet leefbaar blijven’, liet de werkgroep Wonen van de Dorpsagenda onlangs in deze krant zetten. Dit suggereert dat de leefbaarheid in gevaar is, omdat Bathmen niet hard genoeg groeit.

Lees verder

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking. Lees verder

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Lees verder

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking. Lees verder

Ingezonden brieven

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat). Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking. Lees verder

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking. Lees verder