Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Oude Molen

Megaklus Oude Molen vrijwel geklaard

OUDE MOLEN – De enorme uitdaging die de wegenbouwer TWW van de Provincie Overijssel had gekregen om in 11 dagen tijd zowel Oude Molen om te toveren tot bebouwde kom (50 km-zone) met rotonde en ook het groot onderhoud aan de N344 tot aan Holten uit te voeren, is volledig gelukt. Vanaf afgelopen zondag 18.00 uur is de N344 ook weer open voor gemotoriseerd verkeer. Het werk aan de fietspaden gaat door tot eind november. Klik hier voor het hele artikel

Metamorfose Holterweg /

Oude Molen aanstaande

OUDE MOLEN – Eindelijk is het dan zover. Na een proces van bijna vijf jaar wordt in oktober het veiliger maken van de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg gerealiseerd en wel door de langverwachte rotonde aan te leggen. Tegelijkertijd wordt het traject Bathmenseweg tot voorbij de nieuw aangelegde rotonde als max. 50 km bebouwde komgebied ingericht. Na voltooiing van het werk heeft dat deel van de buurtschap Oude Molen een werkelijke totale metamorfose ondergaan. Klik hier voor het hele artikel

Open Monumentendag, tevens Overijsselse Molendag

Bezoek rijksmonument Windkorenmolen ‘De Leeuw’

OUDE MOLEN – Publiek is op deze dag weer zeer welkom bij Windkorenmolen De Leeuw om een kijkje op de molen te komen nemen. Molengidsen vertellen graag allerhande bijzonderheden van en over de molen. Over de geschiedenis, het malen, de werking van het gevlucht (wieken en overbrenging) en het maatschappelijk belang van dit cultureel erfgoed. Klik hier voor het hele artikel

Geslaagde dagtocht sluit seizoen fietsgroep Larenseweg/Oude Molen af

BATHMEN/OUDE MOLEN – Op dinsdag 3 september is met een dagtocht over de Sallandse Heuvelrug het fietsseizoen van de fietsgroep Larenseweg/Oude Molen afgesloten. In de maanden mei, juni en juli verzorgt de fietsgroep elke dinsdagavond een avondrit in de omgeving, in de maand augustus tweemaal een middagtocht en de eerste dinsdag van september de afsluitende dagtocht. Klik hier voor het hele artikel

Vervanging hekwerk stelling en staart bij Molen de Leeuw gestart

OUDE MOLEN – Nu de Nationale Molendag op 11 mei geweest is, kon de molenmaker beginnen met het vervangen van het hekwerk en staartbalk bij Windkorenmolen De Leeuw. Voor beide delen geldt namelijk dat het hout op dit moment dusdanig verweerd is, dat vervanging noodzakelijk is om de veiligheid op en van de molen te kunnen waarborgen. Klik hier voor het hele artikel

Aanleg Rotonde Oude Molen in week 41 (week van 7 oktober)

OUDE MOLEN – Het Buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 ter hoogte van Oude Molen’ heeft van de provincie vernomen dat de aanleg van de rotonde bij Oude Molen in het najaar (week 41) zal plaatsvinden. In die week van 7 oktober zal tegelijkertijd met de aanleg van de rotonde ook het groot onderhoud van de N344 richting Holten worden uitgevoerd. Klik hier voor het hele artikel