Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oude Molen

Wintermarkt in Oude Molen

Zaterdag 7 december van 10.00 – 15.30 uur

OUDE MOLEN – Op zaterdag 7 december van 10.00 – 15.30 uur houden de ‘Vrienden van de Molen’ van Windkorenmolen De Leeuw, een uiterst sfeervolle Wintermarkt rond deze molen aan de Oude Molenweg 3, 7434PD Lettele/Oude Molen. Lees verder

Megaklus Oude Molen vrijwel geklaard

OUDE MOLEN – De enorme uitdaging die de wegenbouwer TWW van de Provincie Overijssel had gekregen om in 11 dagen tijd zowel Oude Molen om te toveren tot bebouwde kom (50 km-zone) met rotonde en ook het groot onderhoud aan de N344 tot aan Holten uit te voeren, is volledig gelukt. Vanaf afgelopen zondag 18.00 uur is de N344 ook weer open voor gemotoriseerd verkeer. Het werk aan de fietspaden gaat door tot eind november. Lees verder

Metamorfose Holterweg /

Oude Molen aanstaande

OUDE MOLEN – Eindelijk is het dan zover. Na een proces van bijna vijf jaar wordt in oktober het veiliger maken van de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg gerealiseerd en wel door de langverwachte rotonde aan te leggen. Tegelijkertijd wordt het traject Bathmenseweg tot voorbij de nieuw aangelegde rotonde als max. 50 km bebouwde komgebied ingericht. Na voltooiing van het werk heeft dat deel van de buurtschap Oude Molen een werkelijke totale metamorfose ondergaan. Lees verder

Open Monumentendag, tevens Overijsselse Molendag

Bezoek rijksmonument Windkorenmolen ‘De Leeuw’

OUDE MOLEN – Publiek is op deze dag weer zeer welkom bij Windkorenmolen De Leeuw om een kijkje op de molen te komen nemen. Molengidsen vertellen graag allerhande bijzonderheden van en over de molen. Over de geschiedenis, het malen, de werking van het gevlucht (wieken en overbrenging) en het maatschappelijk belang van dit cultureel erfgoed. Lees verder

Geslaagde dagtocht sluit seizoen fietsgroep Larenseweg/Oude Molen af

BATHMEN/OUDE MOLEN – Op dinsdag 3 september is met een dagtocht over de Sallandse Heuvelrug het fietsseizoen van de fietsgroep Larenseweg/Oude Molen afgesloten. In de maanden mei, juni en juli verzorgt de fietsgroep elke dinsdagavond een avondrit in de omgeving, in de maand augustus tweemaal een middagtocht en de eerste dinsdag van september de afsluitende dagtocht. Lees verder

Aanleg Rotonde Oude Molen in week 41 (week van 7 oktober)

OUDE MOLEN – Het Buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 ter hoogte van Oude Molen’ heeft van de provincie vernomen dat de aanleg van de rotonde bij Oude Molen in het najaar (week 41) zal plaatsvinden. In die week van 7 oktober zal tegelijkertijd met de aanleg van de rotonde ook het groot onderhoud van de N344 richting Holten worden uitgevoerd. Lees verder