Oude Molen

Okkenbroek, Lettele & Oude Molen steunen Diabetes Fonds met € 1105,31

 

Bathmen haalt € 2.894,67 op

OKKENBROEK – LETTELE – OUDE MOLEN – BATHMEN -Twaalf vrijwilligers gingen van 30 oktober tot en met 4 november in Oude Molen, Okkenbroek & Lettele op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1105,31 op. In Bathmen liepen 61 collectanten, die samen € 2.894,67 ophaalden.

‘Bedankt, Lettele, Oude Molen, Okkenbroek & Bathmen! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet. Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.’

Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben diabetes. Iedereen kan het krijgen en iedere dag komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij.

Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.

Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen. Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes.

Oplossingen door onderzoek

Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen we nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld betere begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor voelen mensen zich beter en ze blijven gezonder. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich hiervoor in.

 

Niemand aan de deur gehad?

U kunt alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. Namens iedereen met diabetes: hartelijk dank!

Reünie oud-leerlingen Heideschooltje belooft succes te worden

Door Evert van de Weg.

OUDE MOLEN – Zet een paar oud-leerlingen van het vroegere Heideschooltje uit Oude Molen onder de rook van Bathmen bij elkaar en ze beginnen vele, vaak humoristische herinneringen op te halen. Als je, zoals ik, twee mensen uit de Commissie die de komende reünie van 8 oktober organiseert, namelijk Hanneke Brilman en Gerrit Oplaat samen treft, dan zijn de verhalen over belevenissen van vroeger rond het schooltje niet van de lucht. Het Heideschooltje had dan ook eigenlijk bijna vanaf het begin van haar bestaan een centrale rol in de buurtschap Oude Molen en is belangrijk geweest in het leven van veel leerlingen. Het gebouw zelf is nu omgetoverd tot een mooi woonhuis, waarin nog de vroegere functie te herkennen is. Maar de vele herinneringen blijven. Lees verder