Oude Molen

NL-doet

Wie pimpt de Opslagunit op?

OUDE MOLEN – Op 11 en 12 maart houdt het Oranjefonds de jaarlijkse vrijwilligersdag onder het motto ‘NL-Doet”. Op radio en tv is daar veel aandacht voor. De ‘Vrienden van de Molen’ van Windkorenmolen De Leeuw hebben ook een activiteit aangemeld, waarvoor zij een groepje vrijwilligers zoeken. Lees verder

Studie Verbeteren Verkeersveiligheid N344 kruising Oude Molenweg/ Oostermaats-

dijk te Oude Molen op komst

Studie Verbeteren Verkeersveiligheid

Door Mees Struijs. (Namens het buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 Oude Molen’ , bestaande uit Mees Struijs (penvoerder), Bart Spikker, Silvia Zomer, Yvonne Harleman, John Harleman, Martijn Habermann en Jan Spikker.

OUDE MOLEN – Tijdens de door Wij-Deventer georganiseerde ideeënronde in Bathmen in november 2014 is door de Buurtvereniging Oude Molen aandacht gevraagd voor de gevaarlijke kruising van de Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg (provinciale weg) N344. Lees verder

Wintermarkt Oude Molen succesvol verlopen

Wintermarkt Oude Molen

OUDE MOLEN – Uitermate tevreden kijken zowel het organisatiecomité van de ‘Vrienden van de Molen’ als de kraamhouders terug op de Wintermarkt 2015, die afgelopen zaterdag 12 december rondom de molen De Leeuw  werd gehouden. Was er aanvankelijk nog wat zorg of het weer mee zou werken, tijdens de markturen zelf bleek die zorg ongegrond. Lees verder