Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oude Molen

Kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg: Werk in uitvoering

kruising-oostermaatsdijk

OUDE MOLEN – Afgelopen week is de provincie gestart met de uitvoering van een tijdelijke maatregel ter verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Oostermaatsdijk / Oude Molenweg met de Holterweg. In eerste instantie is nu het kruispunt als een ‘STOP’-kruispunt aangelegd. Dit om verkeersdeelnemers extra attent te maken op dit gevaarlijke kruispunt. Ook zijn al borden geplaatst om fietsers te wijzen op een veiliger oversteek van de Holterweg via de verkeersgeleiders. Lees verder

Start werkzaamheden kruispunt N344 Oude Molen op

29 september

Buurtcomité Oude Molen met succes op de bres voor verbetering verkeersveiligheid

OUDE MOLEN – Om de verkeersveiligheid op de kruising Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met de provinciale weg N344 (Holterweg) direct te verbeteren komen er op de zijwegen nieuwe strepen en banden om de weg te versmallen. Daarnaast wordt de kruising ingericht als stopkruising met stopstrepen en borden. Langs de provinciale weg worden borden voor het kruispunt geplaatst met daarop ‘gevaarlijke kruising’ en ‘veilige snelheid 50’. De werkzaamheden worden vanaf 29 september 2016 uitgevoerd. Lees verder

Fietsclubs Larenseweg en

Oude Molen sluiten seizoen af met dagfietstocht

BATHMEN/OUDE MOLEN – Gedurende vele jaren wordt er door de fietsclubs van de Larenseweg en Oude Molen iedere dinsdagavond, van mei tot september, een mooie route gefietst. Dit jaar vertrokken de avondtochten van de Larenseweg van 3 mei tot 26 juli, om 19.00, vanaf Emté Mensink. De avondtochten van de Oude Molen vertrokken van 10 mei tot en met 19 juli, om 19.00, vanaf de molen. De tochten werden begeleid en uitgezet door Eppe Roeterdink. Omdat Jan Bos wegens gezondheidsredenen moest stoppen, zetten de deelnemers zelf ook beurtelings een tocht uit. Lees verder