Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Algemeen

Presentatie Schetsontwerp Plan Brink Bathmen op 3 oktober GEANNULEERD!!!

Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus en de verspreiding hiervan nu ook in Bathmen, zien we ons genoodzaakt de bijeenkomst op 3  oktober bij deze te annuleren.

We gaan ons beraden op een meer Corona veilige manier van presenteren, daar hebben we wat meer tijd voor nodig. We komen hier graag z.s.m. bij u op terug.

Stichting Plan Brink Bathmen

Zorgen over corona in Bathmen

BATHMEN – In Bathmen loopt het aantal coronabesmettingen snel op. Inmiddels zijn in het dorp zestien mensen positief getest op corona door de GGD. Burgemeester Ron König: “De GGD ziet de laatste dagen het aantal positieve testen snel stijgen en dat is zorgelijk. Ik zie gelukkig ook dat de mensen in Bathmen dit serieus nemen en er alles aan doen om verdere besmettingen te voorkomen.”

Lees verder

P.J.B. Boeldag Oliebollenfestijn en Drive-Through

Bathmen – Dit jaar zal de jaarlijkse, landelijk bekende, P.J.B. Boeldag Bathmen geen doorgang vinden in de vorm van een rommelmarkt of veiling wegens de coronamaatregelen die nu gelden. Het plan voor dit jaar is om toch twee verenigingen uit Bathmen te steunen. Dit zal gebeuren op 17 oktober door middel van een oliebollenverkoop om zo in deze bijzondere tijden iets te kunnen betekenen voor de Bathmense gemeenschap.

Lees verder

Extern Salderen van stikstof in Overijssel mogelijk vanaf 15 oktober 2020 voor agrarische ondernemers

Bathmen – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstofrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel. Extern salderen is voor agrarische ondernemers die Natuurvergunningsaanvragen hebben lopen bij de provincie, een van de weinige mogelijkheden om een vergunning te krijgen.

Lees verder

Dit jaar geen Bathmense Kermis

Bathmense Kermis.(foto Artzet Media).

Op naar 2021!

BATHMEN – Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Bathmense Kermis heeft in nauw overleg met de gemeente Deventer en andere betrokken partijen besloten om de editie 2020 te annuleren. Tot op het laatste moment is gekeken of de kermis door zou kunnen gaan. In welke hoedanigheid dan ook. Gezien de huidige ontwikkelingen en de vele onzekerheden rond de maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd is het niet verantwoord om de Bathmense Kermis door te laten gaan.

Het bestuur heeft de laatste tijd alle opties en mogelijkheden open gehouden. Zo is onder andere de vergunningsaanvraag gewoon verstuurd. Er zijn een aantal scenario’s de revue gepasseerd, maar geen van deze varianten kon voldoen aan de eisen. Daarom is op maandag 20 juli besloten om af te zien van de editie 2020. Dit is ook reeds naar de gemeente Deventer gecommuniceerd.

Michel Bouwens, voorzitter van het Stichtingsbestuur: “We hebben de beslissing tot het allerlaatste moment uitgesteld, misschien wel tegen beter weten in. Maar het niet door laten gaan van de Bathmense Kermis is natuurlijk een duivels dilemma. Maar de realiteit heeft ons ingehaald en een op een verantwoorde manier organiseren van het grootste feest van Bathmen is dit jaar helaas niet mogelijk. De veiligheid van bezoekers en alle medewerkers staat natuurlijk voorop. Het enige wat we kunnen doen is kijken naar de toekomst en we gaan op naar 25, 26 en 27 september 2021!”

Geweldige stap voorwaarts voor nieuwbouw sporthal in Bathmen

BATHMEN – Afgelopen week was de euforie bij de projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen groot. Als opmaat naar de begroting 2021-2024, die in november 2020 definitief wordt vastgesteld, is het project Sporthal Bathmen in de kaderbrief 2020 als formeel project opgenomen. De vervanging van de huidige sporthal wordt daarbij als autonome ontwikkeling gezien. Deze kaderbrief is ter kennisgeving met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. Met dit besluit kan de verdere uitwerking van het project Sporthal Bathmen worden gestart.

Lees verder

TeamNL Beach Tour met topbeachvolleyballer Varenhorst in Bathmen

BATHMEN – De TeamNL Beach Tour komt woensdag 8 juli met de Topbeachvolleyball International Christiaan Varenhorst (30 jaar)  naar het beachcourt van ABS Volleybal in Bathmen voor een clinic voor de jeugd (12 tot 18 jaar) van volleybalvereniging ABS. De clinic start om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur.
Tijdens de TeamNL Beach Tour gelden de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid. Ouders/publiek mogen wel als toeschouwer komen kijken, echter wel met de 1,5 meter afstand regel.