Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Welbeschouwd

Een half ei dat tóch nog goed kwam

Welbeschouwd: Ja, maar …..(4)

Met mijn kleindochter koop ik schouwburgkaartjes voor popgroep K3. Het licht dimt, de gordijnen openen en het toneel blijkt vol te staan met het Rijssens Mannenkoor. Volgens mijn ‘Vitens-model’ (zeg wat je levert; lever wat je zegt; toon aan dát je dat echt leverde) een wanprestatie die terugvordering van kosten zou rechtvaardigen. Verzonnen natuurlijk. Klik hier voor het hele artikel

Een fijn avondje ‘Dementie’

met nasmaak

Welbeschouwd: Ja, maar … (3)

Even bij de les komen. Het zou gaan over ‘kwaliteit’, met Waterbedrijf Vitens als voorbeeld. Samengevat: Vitens (de leverancier) belooft wat, goed water, levert dat (het product) en bewijst dat de kwaliteit goed is (de meting).
Op 13 december 2019 was er een informatieavond van de werkgroep ‘Dementie Vriendelijk Bathmen’ (leverancier). Beloofde informatie voor beter begrip, invoelingsvermogen en omgangsvaardigheid met betrekking tot mensen met dementie. Hoe? Een avondje van 20.00-21.30 uur met een gastspreker (product). Na afloop doel bereikt (meting)? Klik hier voor het hele artikel

De alles gaat anders show

Welbeschouwd: Ja, maar ….. (2)

Nieuwjaarsdag, 1 januari 2020, ontstond er een watersnood pal bij ons huis. Exact om 11.00 uur sprong een waterleiding onder het trottoir. Twee kleinzoons die net vertrokken na een geweldige ‘ouwejaarsnacht’, signaleerden het en riepen mij er opgewonden bij. Een fontein van water veranderde de stoep in een kolkende, modderige bergbeek. Even raakte ik wat in paniek en deed vervolgens wat me te doen stond: het waterbedrijf bellen, Vitens dus. Klik hier voor het hele artikel

Daar gaan we weer

Welbeschouwd: Ja, maar …..

In de laatste Bathmense Krant van 2019 kondigde ik een nieuwe serie columns aan. Nu geen ingewikkelde stukjes zoals over die anti-homoverklaring. Nee, gewoon ‘ouwerwets’ commentaar bij dingen in en rond ons eigen Bathmen. Voor de afspraak met de redactie had ik al een hoofdtitel bedacht: ‘Welbeschouwd: desalniettemin, niettegenstaande’. Wat bejaarde woorden die iets van twijfel en dwarsheid uitdrukken. Helemaal passend bij de psychische afwijking waaronder ik al heel lang gebukt ga. Klik hier voor het hele artikel

Welbeschouwd: wordt vervolgd

Vanaf 2011 schreef ik met regelmaat reeksen columns voor onze (Nieuwe) Bathmense Krant. Over dagelijkse zaken die speelden in Bathmen en soms breder verband. Na afsluiting van zo’n reeks verzamelde ik die columns steeds in een simpel bundeltje dat werd gemaakt op een patiëntenwerkplaats van een psychiatrische instelling waar ik vele jaren werkte. Een speciaal presentje voor een kleine kring om mij heen. Klik hier voor het hele artikel

Afsluiting: ideologie versus wetenschap

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (7)

Met dit stukje wil ik mijn serie over de anti-homoverklaring, officieel de Nashvilleverklaring, afronden. Als je de reeks terugleest wordt duidelijk dat mijn bezwaren zich toespitsen op twee punten. Ten eerste: die ondertekenaars geven er nergens blijk van rekening te houden met het gegeven dat die Bijbelteksten waarop zij zich beroepen altijd ook tijd- en cultuurgebonden zijn. Tijdgebonden: het Israël van Jezus kende geen radio en televisie. Cultuurgebonden: de tijd en plaats van het Oude en Nieuwe Testament kende andere zeden en gewoonten dan de onze. Een op overspel betrapte vrouw kon gestenigd worden. Mijn tweede punt van kritiek betreft de willekeur waarmee Bijbelpassages van stal worden gehaald om het eigen gelijk te onderstrepen. Als het in hun kraam te pas komt, telt het voor die fundamentalisten en wat niet te pas komt, wordt genegeerd. De preciezen, want daar heb ik het nu over, hebben van te voren een in beton gegoten opvatting die immuun lijkt voor verandering. Klik hier voor het hele artikel

Gods Woord met het willekeurmerk van Kees

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (6)

Op de valreep nog iets over dat beroep op de Bijbel als Gods Woord. Wat bedoelen Kees van der Staaij en die anderen daarmee? In ieder geval een heilig en gezaghebbend boek. Maar, als je de ontstaansgeschiedenis van onze huidige Bijbel bestudeert, moet je haast wel concluderen dat de onze van toevalligheden aan elkaar hangt, bol staat van ‘bevlogen’ willekeur. Klik hier voor het hele artikel

Een tussenstap

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (5)

In mijn vorige stukje schreef ik dat ik mijn discussie met die ondertekenaars van de ‘anti-homo’ Nashvilleverklaring wilde toespitsen op de menselijke willekeur die ook zij gebruiken als ze zich beroepen op de Bijbel als onwrikbaar Woord van God. Klik hier voor het hele artikel