Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Welbeschouwd

Genieten

Welbeschouwd: breinscheuten

Op mijn columns krijg ik altijd wel wat reacties. Ook op mijn vorige, over ergernissen. Eén ervan vond ik echt bijzonder. Er sprak wat teleurstelling uit: je kunt geen krant opslaan, geen tv kijken, geen radio beluisteren, of je komt vrijwel uitsluitend treurigheid tegen. En dan kom jij daar ook nog eens over heen met een column over ergernissen. Lees verder

Ergernissen

Welbeschouwd: breinscheuten

Het is voor mij altijd fascinerend om te zien waar mensen zoal over te spreken komen. Zo verzeilde ik onlangs bij een groepje waar ze het hadden over ergernissen. Dingen, vaak alledaagse, waar je je aan stoort, die je irriteren. En dan vooral natuurlijk als de veroorzakers daarvan mensen zijn. Lees verder

Boerenbedrog?

Welbeschouwd: breinscheuten

Tientallen keren moet ik het hebben gezongen. Op de ‘Koningin Emmaschool met den Bijbel’, op zondagsschool, in vele kerkdiensten. ‘De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos.’ Een opgewekt gezang met een melodie als vrolijke marsmuziek. Die melodie zingt dagelijks door mijn hoofd als ik me tegenwoordig in het buitengebied van Bathmen begeef. Lees verder

Slim, elegant en doeltreffend; utopieën

Welbeschouwd: breinscheuten

Kenners zeggen dat het topgolf is veranderd. Golf is, net als tennis, een krachtsport geworden. De nieuwe ‘beukers’ slaan verder dan ooit. Finesse heeft het verloren van kracht. Je ziet het aan de ontwikkeling van de clubhoofden. Van simpel klein en van hout, waarmee je zuiver moest raken, naar modern materiaal, zoals het lichte titanium. Dat maakte clubhoofden mogelijk van een grootte waarbij het nauwelijks nog mogelijk is om de golfbal te missen. Daar moest wat op geregeld worden, maar hoe? Er werd een oplossing gevonden: de maximaal toegestane grootte van het clubhoofd is 460 cc. Hartstikke duidelijk en buitengewoon simpel te controleren! Lees verder

Exoten

Welbeschouwd: breinscheuten

Onlangs stonden astronomen in vuur en vlam. Maar liefst 40 lichtjaren weg was een stelsel van zeven planeten ontdekt. Sommige daarvan leken op onze aarde, dus met kans op buitenaards leven. Ik moest denken aan het laatste kerstdinertje dat we thuis hadden met onze kinderen en kleinkinderen. Waarschijnlijk de laatste keer compleet: ze worden groot en zwermen uit. Ik had weer een ernstig kerstverhaal voor hen geschreven. Daar kwamen we natuurlijk heftig over te spreken. Maar er kwamen méér onderwerpen aan bod, en állemaal werden ze met de nodige passie bediscussieerd. Ik denk wel eens: van wie hebben die kleinkinderen dat toch. Lees verder

Catastrofe Theater-Reversed

Welbeschouwd: breinscheuten

In 1989 promoveerde een collega op Ingebeelde lelijkheid. Over mensen, vooral vrouwen, die ervan overtuigd zijn lichamelijk zo onaantrekkelijk te zijn dat anderen zich daaraan storen. Ingebeeld, want ‘objectief’ gezien sloeg het nérgens op. Therapie bleek mogelijk met het Catastrofe Theater (CT). Hierbij wordt de ergste sociale catastrofe die een patiënt vreest in een groep uitgespeeld en ontmanteld. Ik koos een eigen variant als basis voor mijn toegezegde analyse en advies rond de gigantische klimaatbeheersingsproblemen in ons nieuwe Stadskantoor: de omgekeerde vorm, CT-Reversed! Lees verder

Kantorenbouw van Babel

Welbeschouwd: breinscheuten

Er heersen Siberische toestanden in ons Stadskantoor. IJzige temperaturen, kleumende ambtenaren. Ze kregen de aanbeveling vooral thuis te gaan werken en weg te blijven van dat symbool van Babelse grootheidswaan. Waarom? Een overambitieus gebouw waarin de temperatuur niet te regelen blijkt. Blauwbekkende receptionistes, geitenwollen sokken dragende bodes, projectmanagers met driedubbele, zelfgebreide borstrokken en ga zo maar door. B&W: het gaat om wat inregelprobleempjes, geef ons twee jaar en het is gefikst! Erg? Ja, héél erg. Zó erg dat ik toestemde met een probleemanalyse en een advies voor een oplossingsrichting te komen. Ik koos voor een enkelvoudige casusbeschrijving. Lees verder

Is er hoop?

Welbeschouwd: breinscheuten

Mag je liegen? Mijn advies: lieg nooit! Moet je dan de wáárheid spreken? Onzin, in de wereld gebracht door een dubieuze Amerikaanse zielenknijper. Maar wat dán? Simpel: lieg niet, vertel niet per se de waarheid, maar geef hoop! Drie voorbeelden. Lees verder

Warboeldag

Welbeschouwd: breinscheuten

Deze column valt me zwaar. Het is een warboel in mijn hoofd. De onderwerpen gieren door mijn kop als een grillige zwerm spreeuwen. Waar moet het over gaan? De ‘Pietendiscussie’ en die meest ‘racistische’ Sinterklaasetalage van heel Bathmen in onze mooie Wereldwinkel? Over het Moskou aan de IJssel dat zich blijkt te weerspiegelen in het Siberische klimaat in dat nieuwe Stadskantoor? Over die recente ‘Preek van de Leek’ en de waarschuwing ‘niet voor God te moeten willen spelen’? Over de vraag of je mag liegen? Ik laat het allemaal liggen, ze komen nog wel een keer. Nu ga ik voor iets heel anders, die Boeldag van onlangs. Voor mij dus die ‘Warboeldag’. Lees verder