Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Begrafenisvereniging Colmschate en Omstreken

COLMSCHATE – De Begrafenisvereniging Colmschate en omstreken is opgericht in 1921. In de beginjaren van de vorige eeuw ontstond in Colmschate en omgeving de sterke behoefte aan het,ordelijk begraven binnen de gemeenschap. Tot 1920 gebeurde dit, zo goed als maar mogelijk was. Op 18 januari van het jaar 1921 werd in café Bloemendal, op de Snippeling, de vereniging opgericht onder de naam: ‘Begrafenisvereniging Colmschate en Omstreken.’Deze draagt een neutraal karakter, heeft geen winstoogmerk en wil de uitvaart in Colmschate en verre omgeving een passend karakter geven.

 

Het lidmaatschap

Op dit moment telt de vereniging 425 betalende leden en er melden zich nog steeds nieuwe leden aan. De uitvaartverzorgers van de vereniging verzorgen de uitvaart volledig naar de wensen van de familie.

De vereniging heeft prijsafspraken met drukkerijen, bloemisten, krantenuitgevers, kistenleverancier enz. Dit prijsvoordeel komt tot uitdrukking in de kosten van de uitvaart. Gemiddeld liggen de kosten van een uitvaart van leden, verzorgd door de vereniging, 15 tot 20% lager dan de kosten van een uitvaart van een niet-lid. Ook voor niet-leden, die regelmatig een beroep op de vereniging doen, is het prijsverschil echter aanzienlijk doordat de vereniging geen winst behoeft te behalen. De contributie bedraagt voor gezinnen € 8,50 en voor alleenstaanden € 6,- per jaar.

Door het regionale karakter van de vereniging zijn de uitvaartverzorgers op de hoogte van alle mogelijkheden en gewoontes in deze omgeving. Zij kunnen u adviseren met allerlei praktische zaken zoals bijvoorbeeld het opstellen van de eventuele rouwadvertentie of het regelen van een opbaarruimte. Ook de financiële afwikkeling met verzekeringen wordt eventueel door de vereniging verzorgd.

 

Melden van een sterfgeval

U kunt een overlijden melden op het onderstaand telefoonnummer, dat dag en nacht bereikbaar is: 0570-517411.

 

Alleen voor het melden van een overlijden

Bij een sterfgeval is het van belang dat u altijd eerst contact opneemt met één van de uitvaartverzorgers via bovenstaand nummer. Zij verzorgen dan de verdere afhandeling in overleg met de familie.

Voor meer informatie kunt u de vereniging bereiken via de secretaris: mevr. H. Denneboom, Gooikersdijk 13, 7427 RC, Deventer. Tel. 0570-651259. E-mail: begrafenisvereniging@colmschate.info