Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gratis informatiemiddag ouderenzorg

COLMSCHATE – Op donderdag 25 februari 2016 verzorgt het Samenwerkingsverband Bonden van Ouderen in Deventer (SBO) van 14.00 tot 16.00 uur een informatiemiddag over de stand van zaken in de ouderenzorg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 13.30 uur in ‘De Kuip’, Bloemendalsweg 1-B in Colmschate.Sprekers Ingrid Schouw (Carinova), Adriaan de Haan (Salland Zorgverzekeringen) en wethouder Jan Jaap Kolkman (gemeente Deventer) geven aan wat de landelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg zijn, wat senioren daarvan gaan merken en waar mensen moeten zijn voor welke hulp. Gespreksleider Joop Blaauw legt vragen uit het publiek voor aan de sprekers.

De gratis informatiemiddag is mede mogelijk gemaakt door de NBvON (Nieuwe Bond van Ouderen) de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en  Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen).