Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het ontstaan van Begrafenisvereniging Colmschate

COLMSCHATE – De Begrafenisvereniging Colmschate en omstreken is opgericht in 1921. In de beginjaren van de vorige eeuw ontstond in Colmschate en omgeving de sterke behoefte aan het, binnen de gemeenschap, ordelijk begraven.Tot 1920 gebeurde dit zo goed als maar mogelijk was. Het werd als een noodzaak gezien dat het begraven beter geregeld moest worden, door middel van een van op te richten vereniging. Een vereniging, waarvan het werkgebied bepaald werd door de kerkelijke gemeentegrenzen van Colmschate, met hierin onder andere de parochie van Schalkhaar. Nu worden deze grenzen niet meer gehandhaafd.

Het doel van de vereniging is een onderlinge samenwerking zonder winstoogmerk en het geven van een passend karakter aan de begrafenis in Colmschate en verre omgeving.

Op 18 januari van het jaar 1921 werd in café Bloemendal, op de Snippeling, een oprichtingsvergadering gehouden. Het vijftallige bestuur, waarvan de bestuursleden tevens de oprichters waren, bestond uit de heren J.W. Kroeze, K.H. Jeurlink, G.J. Staal, Jac. Trip en W.J. Veeningen. De opgerichte vereniging, genaamd “Begrafenisvereniging Colmschate en omstreken”, droeg een neutraal karakter.

 

Het lidmaatschap

Op dit moment telt de vereniging circa 540 leden en er melden zich nog steeds nieuwe leden aan. De uitvaartverzorgers van de vereniging kunnen de uitvaart volledig naar de wensen van de familie verzorgen. Er wordt geen gebruik gemaakt van standaard pakketten.

De vereniging heeft prijsafspraken met drukkerijen, bloemisten, krantenuitgevers, kistenleverancier enz. Dit prijsvoordeel komt tot uitdrukking in de prijs van de uitvaart.De uitvaart wordt voor leden tegen kostprijs verzorgd, maar ook niet-leden kunnen natuurlijk een beroep doen op de vereniging. De contributie bedraagt voor gezinnen € 8,50 en voor alleenstaanden € 6,00 per jaar.

 

Het bestuur

Het bestuur is bereikbaar via de secretaris: mevr. H. Denneboom, Gooikersdijk 13, 7427 RC, Deventer. Tel. 0570-651259

E-mail: begrafenisvereniging@colmschate.info

 

Melden van een sterfgeval (voor leden en niet-leden)

De vereniging heeft de beschikking over verschillende uitvaartverzorgers. U kunt een overlijden melden op het onderstaand telefoonnummer welke dag en nacht bereikbaar is: 0570-517411.

Bij een sterfgeval is het van belang dat u altijd eerst contact opneemt met één van de uitvaartverzorgers via bovenstaand nummer. De uitvaartverzorger verzorgt dan de uitvaart in overleg met de familie.