Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Plezier van tuinvogels: tuinvogeltelling en lezing

Plezier van tuinvogels

COLMSCHATE – De landelijke Tuinvogeltelling vindt plaats in het weekend van 16-17 januari en als iedere jaar zal het spannend zijn wie de lijst gaat aanvoeren: mus, mees of merel! Ook bij de Ulebelt kan geteld worden: net als bij veel andere kinderboerderijen en bij scholen, kan hier al op donderdag 14 of vrijdag 15 januari geteld worden.

Alle telresultaten worden doorgegeven aan de landelijke Vogelbescherming. Tellen is heel eenvoudig: houd een half uur lang bij hoeveel vogels er van welke soort in je eigen tuin (of in tuin Ulebelt) zitten. Het hoogste aantal van een soort telt. Op de website van de Vogelbescherming zijn handige tips en een telformulier te vinden. Het telformulier is op donderdag en vrijdag ook bij de balie van de Ulebelt af te halen. De Ulebelt houdt op een scorebord bij welke vogels er allemaal gezien worden.

De landelijke tuinvogeltelling is een leuke en laagdrempelige manier om vogels te bekijken, te herkennen en te bestuderen. Vaak is het verrassend om te merken hoeveel verschillende soorten er te tellen zijn in dat halve uurtje. Meer informatie, ook over een speciale tuinvogelapp, staat op www.tuinvogeltelling.nl

De Ulebelt verzorgt diezelfde week op woensdagavond 13 januari een lezing over tuinvogels in eigen tuin: tuinvogelconsulent Jan Kamman van de Vogelbescherming Nederland komt een lezing houden over het vogelvriendelijk maken van eigen tuin. Deze lezing is bedoeld voor groene buurtinitiatieven en wijktuinen en overige geïnteresseerden. De lezing over tuinvogels is georganiseerd vanuit het Groene Loper Deventer-project; een netwerk van buurtinitiatieven met een buurttuin, gemeenschappelijk groenbeheer, boomgaard etc. De Groene Loper wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij groen en natuur in eigen buurt.  De lezing start om 19.30 uur bij de Ulebelt, aan de Maatmansweg 3 en is gratis toegankelijk.