Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

S.V. Colmschate ’33 en Mineke Foundation werken samen voor jeugd in Liberia

Tonia Dabwe, oprichter en voorzitter Mineke Foundation en Peter Janssen, voorzitter S.V. Colmschate ’33 na ondertekening samenwerking.

COLMSCHATE – Sportvereniging Colmschate ’33 en de Mineke Foundation starten per 15 april 2018 een samenwerkingsverband, gericht op het verbeteren van kansen voor kinderen en jongeren in(de omgeving van) Dabwe Town in Liberia (West-Afrika). Doel is om hen weerbaarder te maken door bewegen, sport en spel, waarbij het stimuleren van verantwoordelijkheid en sociale ontwikkeling centraal staat. Op die manier kan in hun leven en toekomst een verschil worden gemaakt.S.V. Colmschate ’33 en Mineke Foundation delen vergelijkbare doelstellingen en speerpunten op het gebied van gezondheid, veiligheid, bewegen, sport en spel en het versterken van de lokale gemeenschap. Beide organisaties zetten zich in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren op een respectvolle manier, met passie en plezier met elkaar omgaan, om zo ook de kansen te vergroten voor het benutten van hun potentieel.

In de eerste fase van de samenwerking vindt materiële ondersteuning plaats door sportkleding beschikbaar te stellen. Ook wordt gezamenlijk een vooronderzoek gestart voor een pedagogisch beleidsplan sport, spel, bewegen voor de jeugdclubs in Liberia in samenwerking met studenten. “We zijn heel blij dat we in S.V. Colmschate ’33 een partner hebben gevonden waarmee we onze krachten kunnen bundelen om elkaar aan te vullen en te versterken. Onze visie is een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Liberia waarin mensen hun leven en toekomst positief beïnvloeden door actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes en de gevolgen van die keuzes. Door de jeugd in Dabwe Town, waaronder veel zeer kwetsbare kinderen en jongeren, weerbaarder te maken, bieden wij hen kansen op een betere toekomst”, zegt Tonia Dabwe, oprichter en voorzitter van Mineke Foundation. “Gezondheid en veiligheid, sportparticipatie, milieu en lokale gemeenschap zijn onze maatschappelijke speerpunten. We tonen onze actieve betrokkenheid door op deze gebieden nu ook de samenwerking aan te gaan met Mineke Foundation voor de kinderen en jongeren in Liberia. Door elkaar te inspireren, in natura bij te dragen of door mee te werken aan de pedagogische ontwikkeling van het team van Mineke Foundation Liberia op het gebied van sport”, zegt Peter Janssen, voorzitter van S.V. Colmschate ’33.

 

Over S.V. Colmschate ‘33

Sportvereniging Colmschate ‘33 werd opgericht in 1933, heeft negenhonderd leden, 350 vrijwilligers, een ‘vriendenclub’ van 110 leden en ontvangt wekelijks circa vierduizend bezoekers op haar sportcomplex in Deventer. Er wordt prestatief op een zo hoog mogelijk niveau en recreatief op een zo breed mogelijk niveau gevoetbald. S.V. Colmschate’ 33 toont haar maatschappelijke betrokkenheid in de samenwerking met organisaties en instellingen uit de sectoren sport, onderwijs, zorg en welzijn, waarvan een aantal sinds jaren gebruik maakt van haar accommodatie.

Meer informatie over S.V. Colmschate’33 op www.svcolmschate.nl

 

Over Mineke Foundation

Mineke Foundation werd in 2009 opgericht door Tonia Dabwe om het werk van haar Liberiaanse vader en Nederlandse moeder in Liberia voort te zetten. Tonia’s moeder, die geboren is in Oxe (Colmschate), is vermist sinds de Liberiaanse burgeroorlog. De stichting biedt educatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en moedigt ondernemerschap aan. De basisfilosofie van Mineke Foundation is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. De Foundation helpt hen deze verantwoordelijkheid vorm te geven door directe betrokkenheid en toewijding op lange termijn, door middel van vakopleidingen, jeugd-, vrouwen- en kinderclubs en onderwijs. Voor haar werk ontving Tonia Dabwe in 2013 de International African Woman of the Year onderscheiding in Londen.

Meer informatie over Mineke Foundation op www.minekefoundation.org,

Neem voor meer informatie of vragen over dit persbericht contact op met:

Mineke Foundation: Tonia Dabwe, Founder & Chair, M 06 28 63 23 19, E t.dabwe@minekefoundation.org

S.V. Colmschate ’33: Peter Janssen, voorzitter, M 06 55 86 52 90, E voorzitter@svcolmschate.nl

Volg ons op/Follow us on Facebook, LinkedIn & Twitter.