Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Van natuurlijke tuinen, groene daken, verticale tuinen tot groen in je eigen leefomgeving

Lezing: Natuur in je eigen omgeving

COLMSCHATE – Op donderdag 10 september verzorgt KNNV-Deventer om 20.00 uur een lezing over ‘Natuur in je eigen omgeving’. De lezing wordt gegeven door Dr. Hein van Bohemen uit Delft. Locatie: Natuur- en milieucentrum de Ulebelt, Maatmansweg 3. De toegang is gratis.De lezing/fotopresentatie  geeft een overzicht van de betekenis van natuurrijke tuinen in de stad en op het platteland  voor planten, dieren en mensen.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: groene daken, verticale tuinen, afkoppelen van hemelwater, ecologie en kunst. De presentatie omvat naast theorie vooral veel praktische voorbeelden hoe de tuin klimaatbestendig  ingericht en beheerd kan worden. Ook zal de rol van kunst en de kunstenaar op het gebied van ecologie en natuureducatie geschetst worden.

Dr. Hein van Bohemen werkte bij de Natuurbeschermingsraad, bij Rijkswaterstaat en bij de Technische Universiteit Delft. Zijn interesse en kennis liggen op het terrein van de ecologie, landschapsecologie en de eco-engineering, het verbinden van techniek en natuur ten voordele van zowel de mens als de natuur.

Meer details over de inhoud van de lezing vindt u op www.knnv.nl/deventer