Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Voordracht: ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie’ bij PCOB

COLMSCHATE – Op woensdagmiddag 18 oktober komt de heer Kees Schipper uit Hilversum een voordracht voor de PCOB verzorgen over: ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie.’Deze bijeenkomst voor leden en belangstellenden zal voor het eerst onder leiding staan van de nieuwe voorzitter van de PCOB-Deventer, de heer Reinhard Crommelin. Hij heeft vorige maand deze functie overgenomen van de heer Henk Jansen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ichtuskerk te Colmschate en begint om 14.30 uur.

De bekende Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met water als verdedigingswapen. Wanneer de vijand eraan kwam, dan konden de stroken weiland tussen Muiten en de Biesbosch onder water worden gezet. Het land werd daardoor voor de vijand moeilijk begaanbaar. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940. Water werd van oudsher als één van de grootste vijanden gezien, maar water kan soms ook onze bondgenoot zijn. De lezing zal worden ondersteund door prachtig beeldmateriaal.