Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Voorjaar 2016 rechtsafuitvoegstrook N344 Spitdijk Bathmen

definitief verwijderd

afslag bathmen

Rechtsafstrook 16 december tijdelijk weer in gebruik

COLMSCHATE – De provincie Overijssel neemt met ingang van woensdag 16 december de rechtsafuitvoegstrook Spitdijk (Bathmen) op de provinciale weg N344 (Deventer-Holten) tijdelijk weer in gebruik. De paaltjes van de tijdelijke afzetting kunnen door het strooien van de weg raken en dat levert gevaarlijke situaties op.Bij wijze van proef is de rijstrook voor rechtsaf slaan sinds de zomer afgesloten. In het voorjaar van 2016 wordt deze strook definitief verwijderd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie heeft dit besluit genomen in nauw overleg met Politie IJsselland en de gemeente Deventer en na afstemming met buurtvereniging Oude Molen.

 

Definitieve verwijdering

Uit de proef blijkt dat het verwijderen van de uitvoegstrook ernstige ongevallen voorkomt tussen het verkeer op de kruising N344 en de Spitdijk. Vanaf de Spitdijk is het zicht naar links op de N344 beperkt als zich een voertuig op de rechtsafstrook bevindt. Al eerder zijn in heel Overijssel op alle provinciale wegen de rechtsafuitvoegstroken verwijderd. Dit leidt daadwerkelijk tot een afname van het aantal ongevallen.

In de proef is ook gekeken of de doorstroming van het verkeer richting de Spitdijk belemmerd wordt door het weghalen van de uitvoegstrook, aangezien zich dicht bij de kruising een spoorwegovergang bevindt. Hieruit blijkt dat het verwijderen van deze rijstrook alleen bij een gesloten overweg zeer beperkt van invloed is op de doorstroming.

Het definitief weghalen van de rechtsafuitvoegstrook is in de winter niet mogelijk in verband met de natte berm. Daarom worden de werkzaamheden in het voorjaar uitgevoerd.