Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Zorgmiddag in de Kuip

COLMSCHATE – Op donderdag 5 maart, van 14.00 tot 16.00 uur, houden de Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBO) een middag over zorg in de Kuip in Colmschate. De middag is vooral gericht op ouderen.

Wethouder Jan Jaap Kolkman komt vertellen wat er in de zorg is veranderd sinds 1 januari 2015. Veel taken zijn naar de gemeente gegaan. Wat gaat goed en waar loopt de gemeente tegen aan?

Vervolgens spreekt de heer Jan Griepink, directeur Zorg van Carinova. Hoe gaat deze organisatie om met de nieuwe situatie? Wat zijn de gevolgen voor de huishoudelijke hulp en de thuiszorg?

Sinds 1 januari wordt de wijkverpleging betaald door de zorgverzekering. Wat betekent dat voor mensen die te maken hebben of krijgen met wijkverpleging? Willemien Klein Geltink, zorginkoper bij Salland Zorgverzekeringen, geeft hier een toelichting op.

Als gespreksleider treedt op de heer Joop Blaauw, huisarts  te Bathmen.

Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

De middag wordt gehouden op donderdag 5 maart in De Kuip, Bloemendalsweg 1B, 7429 AL Colmschate en begint om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Voor inlichtingen en extra informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Ouderenvereniging Deventer. Secretariaat: Ceintuurbaan 158, 7415 AP Deventer. Tel. 0570-608035.