Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Burenplicht

Sjonge, jonge jonge, wat ne zwoare wekke. Twei buurvroole diet jeuirig waren op dezelfden dag. Op zich heult det wal op met de felicitaties. Alleene, eentje worden der vieftig en det wol ze weten .De burenplicht reup. Doar mos ne Sarah worden gemaakt en netuurlijk heurden doar ne tekst bie. Zo stonden wie as buren, met tien man, um ne half angetrökken Sarah.Sjonge, jonge jonge wat een wark. Eaven ne blouse der oaver hen en ne groten bos stroo der achter en het begun al behoorlijk te lieken. Vief minuten later was het vuur mekaar. De vrouwleu waren nog drok gangs met de tekst, toen wie al hooge en breed an de consumpties zaten. Zoaterdag s’oamds mos het menske geplaatst worden. Sjonge jonge jonge wat een wark. Met ne groten trekker worden Sarah an e voert. Gelukkig kon e wie nog net een pleitske vinden. Het geheel worden drek good gekuurd en zo moesten wie al rap noar de feesttente um Sarah te loaten pissen. Sommige buren vergatten heelemoal de tied en gungen pas den anderen dag op huus an. De verjeuirdag mos toen nog beginnen. Prachtig mooi weer, de consumpties prima op temperatuur. Iedereene good te passe, gen wolkje an de loch, nog neet en volop muziek. Toen iedereene van binnen al lekker nat was begun het te reagenen en neet te zuunig. De tente was neet helemoal waterdichte. Hier en doar hoopten het water zich lillijk op. Grote hagelkeie sprungen links en rechts deur de tente. In één keer was het stille, het elektrisch viel uut. Ie heurden allèène nog maar de reagen en de hagelsteender. Het feest leed er nit onder en eaven later spölden de muziek weer deur. Ie moggen gewoon met etten. Gen mense hoeven der veur het melken noar huus. Doar kwam gen einde an. Tut soavonds laate was ter volop muziek en gen buurman diet er klachten oaver had. De burenplicht zit er weer op, sjonge jonge jonge wat een wark.