Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De dokter maakt zien verhaal of

Dokter van Walsum kump ter al rap achter det het Battems mangs anders is as dat het liekt. De uutdrukking, ie kunt best geliek hebben, blik later meer vertaald te moeten worden as, ie hebt mooi lullen. Ook het anzeggen bie oaverlieden breg bie de dokter verbazing.

In één keer steet er ne man met nen hoogen hood veur de deure. “Kompelementen van de familie X en dat de olde Gait Jan oom uut de tied is geraakt”. De beste man blif stoan en het is duudelijk det hij ne sigaare, een köpke koffie of een borreltje verwacht. Ne koster uut nog vroggere tied had duudelijk de voorkeur veur ne borrel. Zo gauw hij het glas an de mond zat, zei die dan, “zo geet de ééne noar de andere.” In 1953 bint de leafumstandigheden nog heel primitief. Gen elektrisch, gen waterleiding en gen gas. Vaake wonen der meerdere generaties in hetzelfde huus. Ook de sanitaire vuurzieningen bint neet echt luxe. Ooit löp de dokter met de boer, in het duuster, oaver de delle. Dan klinkt er een kreunend geluud uut de richting van de koo, diet net behandeld is. De dokter wil al terugge lopen , maar de boer stelt hem gerust, “Det is opa, den zit op het huuske.” Bie een andere familie is opoe neet echt gezond en ook de motte wordt behandeld deur de veedokter. Noa ne wekke sprekt hij de zoon en vraagt hoe het met opoe is. Het antwoord is verrassend. “Oh dokter, het geet een stuk better, eur titten bint lange neet meer zo hard en zie rochtelt weer as vanolds”. Zo hebt ze in die vieftien joaren in Battum heel vólle mensen leren kennen en met joaren wordt de verhalen vertrouwelijker. Det kon ook wel eens een betje te veer goan, toen een goede klant zei, wiezend op zien zönne, “Wat Hendrik neudig hef is ne vrouwe. Ie komt oaveral, kun ie doar neet veur zorgen, het is mien wal vieftig gulden weert”. De dokter durft de stelling and det de boerenbevolking better met tegenslag umme geet dan de gemiddelde burger. Bie tegenslag hoorde hij as gangbare reacties, as ie oe beste doot, wat zul ie dan meer of gelukkig is het nog in het achterhuus en ik bin blie det hij mien veur is. Dokter Jan van Walsum vertrok een in 1968 met ne tasse vol ervaringen veerder het land in.