Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De sloapende boer is wakker

Sprekt de boeren is an. Det advies geeft ze en det doot wie dan. Gewoon loaten proaten en ie komt er achter hoe het op ons platteland gesteld is. Zie bint des duuvels. Nee, boeren bint normaal gen mensen, diet goat protesteren. Doar hebt ze ja helemoal eigenlijk gen tied veur. Maar as de boer één keer wakker is, dan is het schoap an het drieten.

De verhalen leegt er neet umme. Een grote teleurstelling is wal, wat pertieën beloofd tijdens de verkiezing. Die beloftes wordt neet verzilverd in de coalitie besprekkingen. Zie loat de oren te völle noar eene kante hangen. Gen kennis van zaken. Niej beleid wordt det geneumd. Het vertrouwen moet groter worden. Het tegendeel wordt bereikt. De beer is los. De boeren goat massaal de stroate op en doarbie goat ze of en touw oaver de streepe. Natuurlijk valt det neet good te kuuren, maar de media wilt doar het leefste op of vleegen, want zie moet niejs hebben. Deze wekke wordt er weer actie gevoerd, hoolt het een betje bie de weg. Begriept het good, zorgt er veur det het begrip onder de plattelandsbevolking groot blif. De boeren wilt best beweagen, det doot ze al joaren, maar ook de regering moet neet de hakken in het zand blieven zetten. Gelukkig, doar komt gesprekken, maar het zal nog lange duuren, veurdet het land weer rustig is. Doar bint te völle zaken, diet neet of neet juust wordt of gehandeld. Het gas in Groningen. Ons gas wordt als maar duurder. Doar is krapte op de markt. Het mag niet meer uut Groningen kommen. Doot alle opbrengsten noar de leu doar. Zet völle meer in op moderne technieken, der kan nog tut zeumtig procent an stikstof worden bespoard. Nee, det kan neet, want zie wilt de grond hebben. Het bint zo maar wat meningen, die je links en rechts heurt. An oonze boeren de wiesheid, blieft vechten veur oen geleuf in de goeie zaak, maar brekt de karke neet of.