Gen hoolt, gen kollen en gas, gen vleis

Wat zôl ie doon at ze det in ’n Haag zollen verbeeden. As ie de verhalen anheurt, krieg ie het geveul det ze der een paar hen waterdörsen hebt. Loat ik beginnen met het vleis. Wat gebuurt er met al det vleis as det neet meer egetten wordt? De halve wereld hef nog honger. Hoe geet het dan met de melk en al melkprodukten? Zet wie die consumptie ook op een leeger pitje?Geet alle kennis noar het buutenland? Straks is Nederland helemoal schoone en zit de technologie argens in China. Ie moet mar ofwachten, wat ie dan allemoale op oen bord kriegt. Zôl de wereld doar schoner van worden? Hoolt stokken is slech vuur het milieu. Kollen nog slechter en gas, wie kent de ellende. Noe möt de warmte straks uut de grond kommen, wat bint doar de gevolgen van? De mensen wordt bange maakt vuur hoge kosten diet er an zit te kommen. Nederland löp zowat met alles vuurop, mar bereike wie der ook wat met at de groote vervuilers in de wereld neet met doot umdet ze gewoon wat te etten moet hebben. Umdet het betaalbaar moet weazen. Wie moet zörgen dat wie onze technologie neet weggooit. Het is code oranje. As het ondernemmers, agrariërs en ander creatief volk als mar lastiger wordt gemaakt, goat ze hier vôt en wordt de wereld der echt neet schooner van. Kiekt mar um oen hen. Oaveral wordt nog gebruuk gemaakt van hoolt en kollen. Wie zölt de zwakste leerling an de hand moeten nemmen um de vervuiling teegen te goan. As ie onze vervuiling doar hen brengt, geet het doar better, maar hier nog neet. Denkt er mar is oaver noa. Vandaage gewoon dikke ribben op het menue. Woerumme, makkelijk zat, gewoon onmeunig lekker.