Het Nijenhuus

Eaven terugge noar mien geboortegrond. Heur ik ik achter mie, ne vrouwenstemme. “Is die visboer nog altied van Reinaardus.” Ik kon het bevestigen en met dat ik achterumme kieke, zie ik det zie van Nieëndiek is. Zie woonden joarenlang op het Nijenhuus, één van de oldste boerderieën in Loo. Zie was verrast det ze herkend worden.Al joarenlang wont ze noe op Nijverdal. Netuurlijk vreug zie, wie ik dan wà neet mocht weazen. “Ik komme van Goldenbelt.” Noa stevig noadenken was ze der uut. Het brach ons trugge noar die olde buurtschap met al die grote en kleinere boerderieën. Éénmoa thuus beseff’n ik, hoevölle of ter in die leste vieftig joar veranderd is. Van al die boerderiejen bint er maar ne handvol boeren oaver gebleven. De niejjoarsfoto uut de joaren zestig, allemoale keerls in het zwarte pak, steet in een scharp kontrast met al die kluurrieke mensen, diet er noe wont. Op onzen trouwdag kregen wie nog een kedoo van de Heer van de Menop. Det was wat! De boeren bint er noe veer in de minderheid. De Sypesteijns bint vertrokken. Het olde landhuus is machtig mooi verbouwd en kan weer honderd joar met. Goat er maar eens kieken. Het is net of de tied doar stille steet. Ie kunt er lekker rond kuieren, kort bie huus, veer weg van het lawaai van disse tied. Ie waant oe trugge in de tied det Dika van Nieëndiek doar rondleup met eur opa, op weg noar kluizenaar Krosman. Nog gen honderd joar trugge woonden hij op die stille plekke. Hij verdeenden de kost met het maken van worstepinnen. Ja, worstepinnen, as ie noe good lustert, heur ie doar de eenentwintigste eeuw langs oen hen roazen. Het Nijenhuus steet er nog, al is het al lange gen boerderieje meer. De veranderingen goat snel en det is niet altied verkeerd, maar zuunig weazen op ons arfgood blif verstandig.