Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Lentekriebels, de schoole wördt uut e kèuz’n

De kinder bint er neet zô drôk met, mà de grôôt’n wèèt à precies wat die kleintjes àmoal möt goan word’n at ze grôôt bint. Ie wèèt wà de mèèste jungskes wilt plietsie word’n of piloot en de mèikes stewardess of mamma. De toets’n bint emaakt en een grôôt antal piloot’n bint al of evöll’n.

Het wördt àmoa beslist noa wat vun ne schoole àj’ goat. Kies ie vuur Dèimter of Hoolt’n, of wördt het Lochem of nog wat ààns. Ne belangriek’n stap, op weg noar volwass’nhèid, wat wordt het, Mavo, Havo, VWO of meug ie de handjes meer loat’n wappern. De kinder stoat er vrèimd tèèg’noaver. In oônz’n tied bepaal’n de mèister het nog. Zô kwam ie op de Ulo trechte en wörd’n uutèindelijk financieel adviseur. Één van de wichter krèèg later van de mèister het advies, Mavo. Uutèindelijk kwam ze, toen ze zelf bepaal’n wat ze wol, nog op de pabo en de universiteit trechte. Ie zeet mà, het lig ôk an de persoon zelf, um te bepaal’n woer uuteindelijk de weg wördt an eleg. Doarumme maakt oe neet drek te sappel oaver een lèèg advies. Het is belangrieker det de kinder schik hebt op schoole en neet de hèèle tied op de tèène möt lôôp’n. Een joar langer der oaver doon, kan bes good uutpakk’n. De kèuze van de jong’n wordt vaake ôk nog wà bepaald duur de schoolvriendjes. Geerne blieft ze biej mekaa. Neet altied en doar is ôk niks mis met. De beslissing valt in disse daag’n. Gelukkig köj’ de kômm’nde paar joar nog biej stuur’n. Éénmoal op die middelbare schoole zeej’ ze verààndern en grôôt word’n. De lentekriebels komt vanzelf, ie vroagt oe of, ôj’ doar jonge kinder à met lastig möt vall’n. Det er een betje vuurlichting is, doar köj’ inkômm’n, mar alles op zien tied. Achter de vuurduure könt de ôôld’n ôk bepaal’n wat ze de kleintjes wilt metgèèm’n op weg noar volwass’nhèid. Netuurlijk, tied’n verààndert, mà natuur blif natuur. De ôôle generatie hef vaake alles zelf uut mönn’n vèugeln. Noar die tied wiw we neet trugge, mar oaverdriem’n is ôk een vak.