Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Leve de vrijheid

Toearegs en Jihadisten stoat mekaa noar het leaven in Mali. Minstens veertig dooien. In Zuud Amerika een massagraf van 140 kinder en 200 lama’s, zo te zeen, 600 honderd joar geleden, op ne beestachtige meneere, geofferd an hogere machten, um better weer of te dwingen. In Nederland, angstige berichten uut den Haag, vanuut een religieus gebouw. Het is maar ne korte opsomming van gebuurtenissen, diet disse wekke het niejs haalden. Allemoale verschillende geleuven en culturen.Wat moet wie der met? Wat doot de politici. Zie dreijt um de hete brei hen. Zie wilt er zich neet an branden. Vriejheid van meningsuiting, vriejheid van Godsdienst. Hoe lange nog? De Chimu’s bint versloane deur de Inca’s en die weer deur de Spanjaard’n. Vriejheid hef ne pries. De kommende wekke herdenke wie de slachtoffers van den lesten oorlogsbrand hier. Wie weet nog mar al te good wat er allemoale gebuurt is. Joodse burgers diet of e voert worden, mensen diet hun leaven gaven um te vechten tegen det verschrikkelijke nazi regiem. Wie herdenkt wel, maar stelt wie ook ne grenze, tut hier en niet veerder. Het bint onzekerheden woet grote delen van ons volk met worstelt. Wat vun ne vriejheid wilt wie? Netuurlijk, de westerse vrieheid. Doar zal an gewarkt moeten worden, deur iedereene diet leeft in dit prachtige landje. Doar zul ie standpunten veur in motten nemmen. Door heurt vrieheid bie vuur alle mensen, doar heurt vrouwen neet ondergeschikt te weazen an het manvolk. Geluuden diet doar anders oaver denkt zult, deur onze politici op ne korrekte meniere angepakt motten worden. Det is niet altied eaven makkelijk, maar onze democratie is een heilig iets. As doar offers veur gebracht moet worden, dan moet det. Offers um te kunnen blieven leaven in een vriej en democratisch land.