Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Mantelzorg

Ie kent het wel. Iedereene hef ter ongemarkt wel is met te maken. Zo waren wie op enig moment an het wegwarken van achterstallig onderhold, bie een ander in de tuin. De persoon in kwestie kon moeilijk uut de veute en had zich ook nog eens lillijk bezeerd.

De schoffel, de sneuischeere en de zaage gungen in de kattebak en de groote schoonmaak kon beginnen. Binnen de kortste keren kwam der hulpe van alle kanten en in dag of wat was zien tuin weer een betje bie gewarkt. Viefhonderd kilo konden der noar de composthoop. Wie waren kontent, dat wie konden helpen en hem ook nog wat geld hadden bespoard. Hij was blie en had een zorg minder. Een paar dagen later viel de breef in de busse. Wie werden uutgeneudigd veur een ettentje. Det konden wie toch neet doon? Doar was het ons neet um begunnen, maar ja, ie konnen hem netuurlijk ook neet teleurstellen. Uuteindelijk bint wie gegoane en het was best gezellig, zeker veur de man, diet dit alles bewarkstelligd had. Hij had de grootste schik. Gezellig etten met zien allen en een paar dansende kinder der umme hen. De oavond vleuig veurbie. As ie dan weer onderuutgezakt zit in oen eigen luie stool, bin ie dankbaar en besef ie hoe good of ie het nog met mekaar hebt. Ie beseft ook, det dit ook mantelzorg is en niet alleene hulpe is in de tuin of in de huusholding. Mensen diet alleene bint, eens een keertje ne gezelligen oavond bezorgen. Zien avond was geslaagd, ook al betaalden hij zelf de kosten. Mantelzorg, blieft um oe hen kieken en trekt zo of en touw is een paar uur uut veur mensen, diet alleene bint. Ie goat er, en de schriever is doarop gen uutzundering, zo makkelijk an veurbie. Ie blieft hangen in oen eegen leaven en zorgen, diet in vergelieking met anderen, vaake maar peulenschellekes bint.