Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nog gen honderd joaren geleden

De Schipbekke, met de regelmoat van de klokke stroomden hij oaver. Net veur 1900 wörden de Bekke verkort, met as doel het umliggende land wat dreuger te kriegen. Het hölp want noar de kanalisering leup e pas in 1926 weer oaver.In 1932 wordt de nieje Wippertstuw ebouwd. Het was het begin van heel völle ellende. An beide kanten van die stuw werd ne dam eslagen. Het water kon via de Olde Bekke bie de Pothaar langs op Battem an. Det was goedkoper as een duur umleidingskanaal. Det dachen ze, maar goedkoop blek duurkoop. In de maonden september en oktober 1932 völ der honderd precent meer water as normaal. Det kon de Olde Bekke neet verwarken en het water zochen zien weg oaver het Hoolterbrook, het Battemse Venne,het Battemse Brook, zelfs Loo bleef niet espoord. Duuzend bunder stun der onder water en het worden nog arger. De schade was groot. Eerpels stonden in het water, de knollen verrotten en de winterroge ging verleuirne. Börgemeister Hemminga van Battum gif gen toestemming um de Zeagendiek deur te stekken. Binnen de kortste keren zol het water dan in Battem weazen. Eind oktober steet het water an de Rieksweg Holten-Battem. Zelfs vanuut Den Haag komt ze kieken. Met man en mach wordt er ewarkt um een umleidings kanaal te maken. At ze uuteindelijk de zaak lös gooit, bezwiekt de dammen en het water vlug uut alle mach deur de nieje bedding. Peuile en balken wordt met e slept en sloat een gat in de Temminksstuw. Völle zand wördt vot espeult uut de nieje bedding. Het water zakt, in een paar uur tieds, met decimeters. Met zandzakken weet ze de Bekke weer in bedwang te kriegen. De stuwen bleven stoan en de Schipbekke was vuurgood etemt.