Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vaake biej’ te bange

Iedere kèèr scheet ie wakker. Onröstig, de gang noar de tandarts steet vuur de duure. Half in ’n drèum zit ie rech op in berre. Gelukkig, het is wier achter de rugge, um drek te wèèt’n, det ’t toch nog vuur de duure steet.

Nee, ie bint er gen ne held in. Zôl het zeer doon, terwiel dàj’ wèèt det ze oe netjes verdôôfd en det zelfs de verdôôvingsprikk’n neet völle meer vuurstelt. Nee, de bangighèid vuur den tàànnesmid lig völle veerder trugge in de tied. Ôôit biej’ ne kèèr schreeuwend biej de tandarts uut ‘n stool weg evlucht, zo grôôt was de angst vuur den vrèindelijken keerl. Det vôt lôôp’n zal noe neet meer gebuur’n, toch biej’ iedere kèèr bliej, àj’ doar de duure wier achter oe dichte trekt. Ie möt het mà zeen as het gleunige half uur van vandaage. Doar wördt eboort det is wisse, het gèètje zit er en möt dichte word’n emaakt. Dan heij’ toch deepe respekt vuur de vrouwe, die löt zich help’n zôônder verdôôm’n. Och, het is mar één gèètje, een kind krieg’n hef meer um de hakk’n, ie bint ne grôôt’n piepert, heurj’ eur zegg’n. Het zal àmoa wà, mar ie möt het och mar ôôndergoan. Gewoon noar binn’n stapp’n en vuur dàj’ der arg in hebt is ’t achter de rugge. Achter de rugge, de wind is goan ligg’n en in plaatse van schnèè, joa heur, het rèèngt wier. Het vuurspelt disse wekke wier wèinig goods. De temperatuur in de dubbele ciefers en veerder niks ààns as rèèg’n. Ie bint er hèèmoa kloar met, het schöt neet op zô. Ôk vanuut Den Haag wèinig geluud. In de peiling’n greuit rechts hoe langer hoe meer, ten koste van iets minder rechts. Zie wordt er allèène mà zenuwachtiger van. Hoe möt det straks goan biej de Uuropeese verkiezing’n? Het is één en al onzekerhèid en het vecht’n in de wereld blif duur goan, mà det steet noe èèm’n op de achtergroônd. Den zwoar’n gàànk noar de tandarts steet vuurop. Zô veult een ieder het ziene. Ie heurt de vrouwe nog zegg’n, dàj’ ne grôôt’n pieneköttel bint. Het helpt neet, mà zie hef wà geliek.