Vertrouwen

Eur man mos ze vrog missen. Zie sleug ter zich dapper deur hen. As ie eur vreugen van hoe geet het noe, zei ze altied, het geet, maar de glans is ter of. Toch heul zie al die joaren het volste vertrouwen, det ze ooit weer samen zollen weazen. Det vertrouwen worden tijdens de ziekte, diet eur veur de tweede keer trof, alleen maar groter, starker nog, zie was ter zelfs nieuwsgierig noa.Het hef eur kracht gegeven um ook in die laatste dagen van eur leaven positief te blieven. Bewonderenswaardig hoe stark of mensen kunt weazen. Det waren gedachten, toen ik de dag an het oaverpeinzen was. Ie beseft nog eens weer extra, dat ie van alle dagen moet genieten. Völle mensen hebt nog het geluk det ze nog samen bint, anderen stoat er alleene veur. Wat is het dan dan toch fijn dat ie kinderen, femilie of kennissen hebt die oe in die moeilijke momenten, op wat vun meniere dan ook, kunt helpen. Een treustend woord of ne hand op de schoolder. Det is het, schoolder an schoolder met mekaare vedan, op noar de volgende dagen. Genieten van grote en kleine dingen tut det de grote baas, de lampe uut dut. Det zal veur alle mensen een eigen beleaving weazen. Belangriek is dat ie alle dagen blieft preuven van alles um oen hen. Het mooie weer, de Loarense karmse. De karmse van Trump, diet Groenland wil kopen. De karmse bie Boode, det wel verkocht is. Brand in Brazilië, Afrika en Siberië, het gebeurd allemoale. Het gebeurd in ons dagelijkse bestoan. Het begin van het einde? Het zol zo maar kunnen. Hoe het ook is, ons aardbolletje draait vedan, met of zonder mensheid. Wie bint met zien allen op weg noar de eeuwigheid, hoppend op een weerzien of op zeuk noar röste. Doar moet wie dan maar op vertrouwen.