Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Noabermiddagen juli en augustus

BATHMEN – Deze en volgende maand worden er weer noabermiddagen gehouden in het Cultuurhuus Braakhekke.

Woensdag 20 juli 14.30 uur: Muzikale Bingo met Gert Ekkelboom
Alhoewel De Muzikale Bingo al vele honderden keren met succes werd uitgevoerd, zijn er uiteraard nog steeds mensen die absoluut niet weten wat ze zich bij De Muzikale Bingo voor moeten stellen.


De Muzikale Bingo werkt niet met getallen maar met liedjes. Nederlandstalige liedjes. Omdat De Muzikale Bingo voor iedereen een feest moet zijn (ook als je het liedje niet zou kennen), wordt er voor gezorgd dat de titel van het liedje op z’n minst een keer wordt gezongen.
Hoort u een liedje dat bij u op de kaart staat, dan streept u dat door. Wie het eerst het bovenste rijtje vol heeft, roept bingo!
Net een gewone bingo eigenlijk. Ja. Maar met dit verschil: de middag is veel levendiger. De meeste mensen kunnen zich namelijk niet bedwingen en zingen uit volle borst de liedjes mee. Zo is De Muzikale Bingo dus niet alleen spannend maar ook ontspannend

Woensdag 17 augustus 14.30 uur: Twente op film: `Zo doo wiej;leu dat`
‘Zo doo wiejleu dat’ laat aan de hand van film archiefbeelden zien wat er in een eeuw in Twente veranderd is. In de ruimtelijke ordening, in de industrie en in het leven van alledag. De film bestrijkt het tijdvak vanaf de oudste film uit 1915 tot 2015.
Het accent ligt op de 20ste eeuw, de glorietijd van het celluloid.
We zien ondermeer de opkomst en ondergang van de textielindustrie, de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en de wederopbouw. Het boerenleven komt aan bod, maar natuurlijk ook de paasgebruiken in Noordoost-Twente. Wat verder erg aanspreekt zijn de fragmenten waarin we de Twentenaren zelf horen praten over hun dagelijks leven.
Johanna ter Steege was een van de initiators van deze film en verzorgt in prachtig Twents de voice-over bij de verzamelde beelden.

Al met al is dit prachtige tijdsdocument, voor iedereen die in de geschiedenis van zijn streek geïnteresseerd is, een niet te missen kijkervaring.