Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

35-jarig jubileum PCOB

DEVENTER – Dit voorjaar was het 35 jaar geleden dat de PCOB – afd. Deventer werd opgericht. Op zichzelf is dit niet zo schokkende gebeurtenis, maar de PCOB – afd. Deventer vindt dit wel een markant moment om een ogenblik bij stil te staan. Volgens de voorzitter, de heer Henk Jansen, staat er overigens geen grote uitbundige jubileumviering op het programma.Begin 1981 werden er in Deventer verwoede pogingen ondernomen om een afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond van de grond te krijgen. De officiële oprichtingsvergadering vond in het voorjaar plaats in ‘Het Open Hof”, aan de Karel de Grotelaan. Tijdens deze avond verzorgde het toenmalige gemeenteraadslid H.C. van Dijk een korte inleiding. Hiernaast verleende het Christelijk Deventer Mannenkoor haar medewerking aan deze bijeenkomst.

Eén van de stuwende krachten achter deze oprichting van de PCOB in Deventer is de 70-jarige Deventenaar G. Draaisma. Deze vitale ex-fietsenhandelaar is zeker geen onbekende in het Deventer verenigingsleven. Hij was van mening dat de bejaarden uit Deventer samen sterk moesten staan. Hierbij mocht volgens hem een organisatie van protestants-christelijk signatuur niet bij ontbreken.

Momenteel is de PCOB in Deventer een ontmoetingsplek voor leeftijdgenoten met verschillende achtergrond. Maandelijks organiseert men programma’s met informatie, ontspanning, ontmoeting, vorming en ontwikkeling. Hiernaast behartigt men lokale belangen bij bestuur en politiek en verleent men hulp aan bejaarden bij de aangifte van de belastingen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor leden en genodigden op woensdagmiddag 21 september zal men met elkaar wat terugkijken en gelukwensen met dit jubileum. Het optreden van de harpiste Regina Ederveen zal ongetwijfeld een plezierig en stijlvol onderdeel vormen van deze feestelijke bijeenkomst.