Bezoekje aan de schouwburg

ArtEZ Lunchconcert

DEVENTER – In de wintermaanden biedt de Schouwburg in Deventer de mogelijkheid voor belangstellenden om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek, dans of theater bij te wonen.Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan, indien u zo’n concert graag bij wilt wonen. Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Verder is het de bedoeling om na afloop gezamenlijk te lunchen. Kosten vervoer en lunch: € 15,00.

De voorstelling waarbij hulp geboden kan worden is op vrijdag 19 januari 2018.

U wordt om 10.30 uur in de hal van ’t Dijkhuis verwacht.

Opgave bij Jacqueline de Graaf, tel. 543365 of Annie Fransen, tel. 654703.