Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Deventer heeft een gecertificeerd dementievriendelijke uitvaartverzorger

DEVENTER – In de gemeente Deventer wonen ongeveer 1600 mensen met dementie. Dit aantal zal in de komende jaren stijgen. De zorg rondom mensen met dementie is in de afgelopen jaren meer onder de aandacht gekomen. Waar in het verleden mensen met dementie misschien werden ‘weggestopt’, komt er nu steeds meer aandacht voor deze doelgroep. Sjoek Nutma van Uitvaartzorg Deventer is sinds kort gecertificeerd Dementievriendelijke uitvaartverzorger.“Ik vind het belangrijk dat ook tijdens een uitvaart deze doelgroep niet wordt weggestopt. Iedereen heeft recht op afscheid nemen, ook mensen met dementie. Families bijstaan en begeleiden tijdens een uitvaart is mijn vak en met de kennis die ik tijdens deze opleiding heb opgedaan kan ik een toegevoegde waarde zijn voor families waarin dementie aan de orde is”.

Regelmatig is er bij een overlijden een nabestaande met dementie betrokken. Wanneer een nabij familielid van iemand met dementie overlijdt, rijst vaak de vraag: “Hoe gaan we hem of haar betrekken bij de uitvaart?” “Kan hij of zij wel mee?” “Beseft hij of zij wel wat er aan de hand is?” Vaak lopen de meningen binnen de familie daarover uiteen, hoewel iedereen het beste voor heeft met de persoon in kwestie.

Kort geleden werd Sjoek gebeld met een melding van een overlijden. Vader en moeder woonden al jaren samen op een gesloten afdeling van een verzorgingshuis en nu was moeder overleden. Toen Sjoek op de afdeling kwam werd door de verzorgende direct het ‘vergeet-me-niet’-speldje op zijn jasje opgemerkt. “Prachtig dat u deze draagt”. Ze herkende het Alzheimerspeldje. Tijdens het gesprek met de dochter vroeg ik welke rol haar vader zou krijgen bij het afscheid. Haar antwoord was dat haar vader dit allemaal niet aankon en het teveel voor hem zou zijn. Tegelijk zag ik tranen branden in haar ogen. “Denkt u er anders over?” vroeg ze. Sjoek antwoordde: “Wanneer we uw vader hierbij betrekken, zal de uitvaart niet de uitvaart worden zoals u misschien voor ogen heeft, maar waar mogelijk kunnen we uw vader bij het afscheid betrekken”. Dit heeft inderdaad zo plaats gevonden en met de medewerking van het verzorgingshuis en de bereidheid van de dochter kon vader bij het sluiten van de kist en de plechtigheid aanwezig zijn. De familie was erg dankbaar dat vader ‘bewust’ bij het afscheid betrokken was. Zo konden ze samen verder ook al is hij de herinnering aan het afscheid waarschijnlijk weer vergeten. Ze hebben het samen kunnen doen.

Bij een dementievriendelijke uitvaart wordt de nabestaande met dementie niet centraal gesteld, maar wordt deze wel met aandacht betrokken bij het afscheid. Ook zullen ze de gelegenheid krijgen om afscheid te nemen op zijn of haar manier. Dit afscheid is niet alleen belangrijk voor de man of vrouw met dementie, maar ook belangrijk voor de andere familieleden. Wanneer het afscheid samen wordt ervaren, kun je ook samen verder.

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact met Sjoek opnemen op 06 – 48470811 of mailen naar sjoek@uitvaartzorgdeventer.nl