Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Echt waar: u kunt beter kauwen als u hardop leest!

DEVENTER – Door met een volledige gebitsprothese hardop te lezen kan het kauwvermogen aanzienlijk verbeteren. Dit werd vastgesteld in een wetenschappelijk onderzoek.Patiënten met een eerste volledige gebitsprothese werden hierbij in twee groepen verdeeld. In de experimentele groep werd patiënten gevraagd om gedurende vier weken drie maal daags een krantenartikel van 600 woorden hardop (voor) te lezen. De leesduur werd geleidelijk verlengd van vijf minuten in de eerste week naar 20 minuten in de vierde week.

Zowel na twee als na vier weken had de ‘leesgroep’ een aantoonbaar beter vermogen om te kauwen dan de ‘niet-leesgroep’. Ook de tevredenheid over het functioneren van de gebitsprothese was na vier weken bij de ‘leesgroep’ groter: het kauwen en spreken kreeg, evenals de stabiliteit van de gebitsprothese, een hogere waardering dan bij de ‘niet-leesgroep’.

De onderzoekers concludeerden hieruit dat het hardop lezen tot gevolg had dat de gebitsprothese beter op zijn plaats wordt gehouden.

Dat is dan twee vliegen in één klap! Er worden zeker twee mensen blij: degene die voorleest en degene die luistert!

Dat kauwen nòg een gunstig effect heeft, blijkt uit een ander onderzoek. Vastgesteld werd namelijk dat kauwen een positief effect heeft op het leervermogen! Dit komt doordat met het kauwen signalen naar de hersenen worden afgegeven die het leerproces en het geheugen ondersteunen.

Dit wetende is dit het uitgelezen moment om contact op te nemen met: Tandprothetische Praktijk Westhof, Binnensingel 6, 7411 PM Deventer. Tel. 0570-769120, www.tppwesthof.nl