Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Formateur onderzoekt mogelijkheden voor college bestaande uit Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66.

DEVENTER – Informateur Alie Zandstra heeft de gemeenteraad van Deventer op donderdag 5 april haar eindverslag gepresenteerd van de informatiegesprekken die zij met alle fracties heeft gevoerd. Mevrouw Zandstra stelt Gemeentebelang voor om verder aan tafel te gaan met de fracties van PvdA, VVD en D66. Om slagkrachtiger te zijn, de werkdruk van het college te verminderen en meer verbinding met de samenleving te krijgen, adviseert zij om te zoeken naar een vijfde collegepartij.Gemeentebelang neemt het advies van de informateur over en draagt dhr. Henk Gossink voor om het formatieproces te begeleiden. Het is de bedoeling om op korte termijn het eerste gesprek te voeren. Daarbij zal de zorgvuldigheid die het informatieproces heeft gekenmerkt voorop blijven staan.

Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een open en interactief bestuur en wil deze ontwikkeling de komende jaren verder vormgeven. Tijdens de gesprekken met de informateur heeft een overgrote meerderheid van de partijen aangegeven mee te willen werken aan een raadsakkoord. Op korte termijn zullen hierover met de raad gesprekken worden gevoerd. Door vooraf samen afspraken over het proces en het tijdspad van politieke besluitvorming te maken, kunnen alle fracties (groot en klein) hun inbreng leveren.

Gemeentebelang wil graag gebruik maken van de kennis, kunde en ervaring van alle raadsfracties om samen belangrijke stappen naar de toekomst te zetten. Een toekomst, waarin de samenleving nadrukkelijk wordt betrokken.