Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

GroenLinks kiest voor vitaal en leefbaar platteland

DEVENTER – De Looschool moet blijven bestaan!Maar Gemeentebelang Deventer en de andere politieke partijen sluiten deuren Looschool per 1 augustus 2017.In de raadsvergadering van 25 januari 2017 werd een besluit genomen over het voortbestaan van de Looschool in Loo. In verband met afnemende leerlingaantallen wil de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) de basisschool in de kern Loo bij Bathmen laten fuseren met een basisschool in Bathmen. Fusie betekent in dit geval dat de Looschool haar deuren per 1 augustus 2017 (met een uitloop tot 1 augustus 2018) sluit. De Looschool is echter de kern en het kloppend hart van de buurtschap Loo. GroenLinks wilde daarom dat de buurtschap en de school een kans kregen om de komende jaren meer leerlingen aan te trekken. In de raadsvergadering stelde GroenLinks voor om extra financiële middelen ter beschikking te stellen om de school in ieder geval tot 2020 open te houden. Helaas steunden de overige partijen dit initiatief niet. Er werden allerlei administratieve, juridische en financiële redenen genoemd om de school toch dit jaar (met een uitloop tot 2018) te sluiten. GroenLinks vindt het heel teleurstellend dat de leefbaarheid van het platteland – zelfs bij de grootste partij Gemeentebelang (voorheen: Algemeen Plattelandsbelang) – niet een kans heeft gekregen.

Deventer heeft behalve een bruisende stad ook een fraai platteland met enkele fantastische dorpen en buurtschappen. Door vergrijzing en overheidsbezuinigingen staat de leefbaarheid van het platteland onder druk komt en blijven er steeds minder voorzieningen over. De Looschool telt nog maar 50 leerlingen en naar verwachting zal dit de komende jaren alleen nog maar verder dalen. Ouders en buurtbewoners zijn in de bres gesprongen voor het voortbestaan van de school en er is een plan gepresenteerd om de komende tijd meer leerlingen van buiten Loo naar de school te trekken zodat er over enkele jaren weer sprake is van een toekomstbestendige school. GroenLinks vond dat dit initiatief een kans moet krijgen en stelde daarom voor om de school nog enkele jaren een kans te geven. Raadslid Lida Zegel: “De school is het kloppend hart van de gemeenschap en draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland. Wij willen het initiatief van de buurtschap een kans geven omwille van een leefbaar platteland met levendige kernen.” Helaas kreeg dit initiatief geen steun bij de andere partijen in de Deventer gemeenteraad. Zelfs de grootste partij, Gemeentebelang, steunde het concrete voorstel voor een leefbaar platteland met levendige kernen niet.

Het amendement (en de overige stukken) zijn te vinden op: https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/386955/Extra%20Raadsvergadering%2025-01-2017?