Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hoogste collecteopbrengst Hersenstichting Deventer ooit!

DEVENTER – Van 30 januari t/m 4 februari vond in de hele gemeente Deventer de Hersenstichtingcollecte plaats. Er is gecollecteerd in Bathmen, Deventer, Diepenveen, en Schalkhaar. Heel veel collectanten gingen op pad om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 14.009,65 opgeleverd.Dit is € 653,- euro meer dan vorig jaar. Deze geweldige opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting heel hartelijk dank aan alle gulle gevers en alle vrijwilligers voor uw bijdrage. Hebt u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rek.nr. NL18 INGB0000000860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl