Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het huwelijk per 1 januari 2018

DEVENTER – Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels bij het sluiten van een huwelijk. Wie dit jaar nog in het huwelijksbootje stapt, trouwt in algehele gemeenschap van goederen, ofwel: samen zullen we alles delen. Alle bezittingen en schulden, of die nou voor of tijdens het huwelijk worden verkregen, behoren in principe toe aan de echtgenoten tezamen, ook erfenissen en schenkingen.Het wetsvoorstel zoals dat is aangenomen, sluit aan bij de gedachte dat alleen hetgeen tijdens het huwelijk door de echtgenoten is verkregen gezamenlijk dient te zijn. Dus alleen datgene wat tijdens het huwelijk door de echtgenoten wordt opgebouwd, behoort tot de gemeenschap, dat wat iemand voor het huwelijk al had blijft privébezit van die persoon (dit geldt ook voor de schulden). Erfenissen en schenkingen blijven voortaan ook privé, deze zijn immers niet door de echtgenoten opgebouwd.

Er zijn wat bijzonderheden: had u met uw aanstaande echtgeno(o)t(e) al gezamenlijke bezittingen, dan valt dat wel in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Had u voor uw huwelijk een eigendomsverhouding van 70/30 over uw gezamenlijke bezit afgesproken, na uw huwelijk wijzigt de nieuwe wet dat in 50/50. Ieder heeft immers recht op de helft van de gemeenschap van goederen. Wilt u dit voorkomen, dan is het nog steeds nodig om voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden op te stellen bij de notaris.

Voor ondernemingen die voor het huwelijk aanwezig waren (en als uitgangspunt privébezit blijven) kent de nieuwe wet een bijzondere regel die de andere echtgenoot recht kan geven op de waarde van de onderneming. Ondernemers doen er dus goed aan voor het huwelijk zich hierover te laten informeren.

Van belang is dat een goede administratie wordt bijgehouden door de echtgenoten. Bij een eventuele echtscheiding dient namelijk inzichtelijk te worden gemaakt wat privévermogen is en wat gezamenlijk bezit is.

Voor alle voor 2018 zonder huwelijksvoorwaarden gesloten huwelijken blijft de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen gelden.

Wilt u meer informatie over het nieuwe en/of huidige huwelijksvermogensrecht neemt u dan gerust contact op met het kantoor van Smalbraak Notarissen, Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, tel: 0570 – 612737.