Jonge ondernemers willen (culturele) barrières in IT doorbreken

DEVENTER – TechTeach is een nieuwe, jeugdige non-profitorganisatie die diversiteit in de IT wil vergroten. De organisatie bestaat uit (Deventer) vrijwilligers die proberen de hoge drempel in de IT te verlagen. Vanaf 12 december zijn er meerdere malen per maand TechTeach avonden waar iedereen met elke achtergrond en elk niveau terecht kan om te leren programmeren.De IT is één van de snelst groeiende sectoren ter wereld. Waar overal vacatures verdwijnen, groeit het aantal banen in de IT exponentieel. Tegelijkertijd is de doorstroming uit andere sectoren laag, omdat IT-kennis niet wijdverbreid is. Vooral vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in deze jonge sector. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat veel mensen denken dat het te hoog voor ze gegrepen is. Anderzijds doen bedrijven en de overheid te weinig om die kennis laagdrempelig aan te bieden.

TechTeach wil deze barrières doorbreken door gratis ondersteuning te bieden aan mensen die willen leren programmeren. De cursisten worden tijdens de avonden begeleid door professionele TechTeachers die momenteel werkzaam zijn als programmeur. De inhoud van de TechTeach avonden bestaat al, maar wordt slechts doorgegeven. En voor cursisten die de smaak te pakken hebben, is er de mogelijkheid zelf door te groeien tot TechTeacher. Op deze manier wil TechTeach een opwaartse spiraal creëren van kennis. www.techteach.info